TroebelWater.nl

Verdachte Transformanten op Vrije Voeten

Updated On: June 10th, 2009 by Pennywise

Peter van W. bekent plaatsing Volgzender

Vandaag was er weer een nieuwe zitting in de rechtszaak tegen de orde der transformanten. Ik had begrepen dat deze om drie uur zou beginnen, dus tien minuten daarvoor was ik op plaats van bestemming. Het begon al goed: ik was er niet van op de hoogte gesteld dat de zitting van drie naar twee uur verplaatst was, maar gelukkig wisten andere journalisten me tijdens de korte schorsingen bij te praten. Het is vast wennen voor de overheid, maar volgens mij moet het lukken om bloggers ook op de perslijst te plaatsen. Ik zal hier niet uitweiden over dode bomen en uitstervende media, maar volgens mij horen bloggers er inmiddels gewoon bij. Hier is overigens mijn verslag van de zitting hiervoor te vinden.

Saillant los detail: Bebelaar is inderdaad door het oog van de naald gekropen, want een van de kogels is dwars door zijn nek gegaan en heeft blijkbaar niets belangrijks geraakt. Hij heeft dus letterlijk een nekschot gekregen en dat overleefd. Zoiets kan je jezelf niet aangedaan hebben.

Het openingsbetoog van de officier moet vrij kort geweest zijn, want toen ik binnenkwam was het al afgelopen, terwijl de zitting tot kwart voor acht 's avonds duurde. Een journalist van Netwerk wist me te melden, dat het enige nieuwe element dat de aanklager toevoegde aan zijn betoog was dat Peter van W. bekend heeft dat hij inderdaad een zendbaken aanschafte en plaatste onder de auto van Frits Bebelaar. Dat is natuurlijk een belangrijke aanwijzing, want dat zendbaken werd dus in juli door van W. geplaatst onder de auto van iemand op wie begin augustus een moordaanslag gepleegd werd.

Voordat ik doorga met het pleidooi van Mrs Weski, wil ik toch echt kwijt dat ik blij ben dat de voorlopige hechtenis van Peter van W. en Patrick van G. opgeheven is. Een van de aanwezige broertjes Braanker keek triomfantelijk mijn kant uit toen ze op vrije voeten gesteld werden, maar ik was verder even content met deze uitspraak. In geval van medeplichtigheid zit je niet op de twaalf jaar gevangenisstraf die je kunt krijgen als dader of opdrachtgever en in geval van hersenspoeling is dat bij medeplichtigen natuurlijk een verzachtende omstandigheid, zo niet een reden om iemand verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Het is in ieder geval zeker dat ze geen van beide de trekker overgehaald hebben, dat zijn vriend en vijand wel met elkaar eens. Hun voorarrest kan nu toch wel een eind in de buurt komen van hun mogelijke strafmaat als medeplichtige, dus ik vond het redelijk en juist dat ze op vrije voeten gesteld werden. Dat Eric S. 28 mei al op vrije voeten gesteld is, vind ik een ander verhaal.

Mobieltjes en IMEI nummers

Je zou denken dat Weski dieper in zou gaan op de verdachte mobieltjes. Het geval wil, dat er in totaal zeven over en weer bellende telefoonnummers van Transformanten met nota bene de ermee corresponderende IMEI nummers aangemeld werden vanaf de zendmast in Hoeven en de twee zendmasten vanaf de Julianalaan in Kralingen, waar de aanslag op Bebelaar plaatsvond. Ook wijst telefoonverkeer uit, dat de verdachte groep elkaar daarvoor ontmoette in de buurt van Capelle aan de IJssel, bij de grafkistenfabriek van de vandaag vrijgelaten Peter van W.

Er werd door de verdediging niet ontkend of ontkracht dat die telefoonnummers van transformanten afkomstig zijn, maar in plaats daarvan werd er een vaag verhaal verteld dat erop neerkwam dat ieder telefoonnummer wel geregistreerd kan worden op elke zendmast, want dat had ze zo begrepen van een door haarzelf ingeschakelde deskundoloog op dat vlak. Dat alle zeven ermee corresponderende IMEI adressen ook geregistreerd werden op die zendmasten probeerde ze te ondermijnen, door te stellen dat IMEI nummers niet uniek zijn. Wat ze niet weg wist te redeneren, is dat het natuurlijk onmogelijk is dat maar liefst zeven verdachte nummers met stomtoevallig ermee corresponderende IMEI op dat bijzondere moment vanaf uitgerekend die zendmasten met elkaar belden. het zit 'm niet zozeer in de afzonderlijke feitjes, maar in de samenkomst van al die feitjes op het moment en de plaats van de aanslag. In plaats daarvan suggereerde ze heel vaag dat er nog wel meer zendmasten zouden kunnen zijn, zonder aan te kunnen geven welke zendmasten dan nog meer in contact stonden met de plaats van het misdrijf. Een of twee mobieltjes moffel je misschien nog wel weg met zo'n redenatie, maar zeven niet. Dan kan het geen toeval meer zijn, zeker niet als je beseft dat een van die groepsleden bekend heeft al minder dan een maand voor de aanslag een volgzendertje onder de auto van Bebelaar geplaatst te hebben. Vaag doen over zendmasten hield Ernst Louwes verder ook niet uit de gevangenis.

Busje komt zo

Je zou denken dat Weski het belastende "witte busje" wist te ontkrachten. Een wit busje dat de transformanten hebben van precies hetzelfde type, dat kort na de aanslag gefilmd werd, terwijl het wegstoof van de plaats delict'. Ze observeerde dat er drie minuten later in dezelfde opname nog een busje voorbijkwam, dat wel wat weghad van het eerdere busje. Tijdens de vorige zitting had ze al geprobeerd opnames van alle verkeersbewegingen op te vragen, om twijfel te zaaien over de vluchtroute en tegelijk het onderzoek te hinderen, want zie maar eens zoveel opnames bij elkaar te krijgen. Nu hield haar busjesbetoog ook geen stand, want zoals de officier terecht stelde in haar reactie hierop, past het andere volgens de aanklager overigens grijze busje niet in het tijdsschema van de aanslag. Dat andere busje had eerst drie minuten langs de kant van de weg moeten wachten alvorens weg te rijden en dat is erg onwaarschijnlijk als je zo snel mogelijk probeert weg te komen van de 'plaats delict'. Nog een punt dat ze niet wist te ontkrachten. Wijselijk noemde ze de verdachte aanwezigheid van de Rode Toyota nauwelijks, ze wist het in ieder geval niet overtuigend weg te werken.

Volgapparaatjes en aluminium Hoedjes

Je zou denken dat Weski die peilzender weg zou weten te verklaren, maar helaas. Peter van W. zou deze spionage gadget aangeschaft en onder de auto van Bebelaar geplaatst hebben als gevolg van een 'internethetze' die toen op Spraakloos plaats zou vinden en dreigbrieven aan het adres van de transformanten. Hiervan werd verschillende malen aangifte gedaan, maar deze werden telkens weer niet opgenomen. Dit heeft Peter ertoe gedreven, om dat spionage zendertje te plaatsen, wat natuurlijk evengoed tegen de wet is. Transformanten zijn blijkbaar in staat tot het plegen van een misdaad als ze vinden dat ze onvoldoende beschermd worden door de politie, zijn dus bereid die grens te overschrijden. Ze ontkrachtte het feit helemaal niet, dat het volgapparaatje in juli onder de auto van het slachtoffer geplaatst werd door een transformant en dat er vervolgens op diezelfde persoon begin augustus een aanslag gepleegd werd. Je hoeft dan natuurlijk geen ' rocket scientist' te zijn, om te bedenken dat degene die de ene misdaad op een persoon pleegt, misschien ook wel achter de ergere misdaad kort daarop zit. Zeker als het kleinere misdrijf goed te verklaren is als voorbereidingsactiviteit van het andere misdrijf.

Weski nam in haar betoog zeer veel ruimte in om het bestaan van een internet hetze van illustraties te voorzien. Zo citeerde ze onder meer de reaguurder F.B. , deze zou de transformanten op de Spraakloos.nl website bedreigd hebben. Uitgebreid nam ze de tijd om in de rechtszaal de smakelijkste reaguursels door te nemen.Ze stond er lang bij stil dat deze F.B. weliswaar niet Frits Bebelaar was, maar dat uit het dossier bleek dat het hier Hans van der Pol, een andere ex transformant betrof.

TroebelWater zit erachter!

Ze maakte een lasterlijke en onlogische spagaat, want enerzijds probeerde ze te ontkennen dat er sprake zou zijn van een conflict tussen de Transformanten en Bebelaar, anderzijds probeerde ze een zeer bizarre en aantoonbaar onjuiste samenzweringstheorie aannemelijk te maken, die uitgerekend Bebelaar tot spil maakte van een duister complot tegen de transformantensekte. Je kan natuurlijk niet volhouden, dat er geen vuiltje aan de lucht zou zijn met Bebelaar, als je volgapparaatjes onder zijn auto plaatst. Die tegenstrijdigheid moest ze gladstrijken, en dat zocht ze in de hoek van de laster en paranoia. Volgens haar en de transformanten is Bebelaar zeer labiel en zou zich laten beïnvloeden, om vervolgens over te gaan tot coördinatie van een hetze/ haat campagne tegen de transformanten. Volkomen ongeloofwaardig natuurlijk dat het plaatsen van zo'n apparaatje geen voorbereidingsactiviteit zou zijn voor die moordaanslag, zeker in het licht van de rest van het bewijsmateriaal.

Aantoonbaar onjuist ook, want tot mijn stomme verbazing benoemde ze mij zelfs als onderdeel van dit 'complot', terwijl ik Bebelaar nog nooit zelfs maar ontmoet heb! Het was een bizar moment, want middenin haar betoog sprak ze me ineens direct aan op de perstribune en verweet me dat ik aantekeningen zat te maken. Dit zou ik blijkbaar niet voor dit blog doen, maar ten behoeve van de door haar geschetste samenzwering. Niburu had er een puntje aan kunnen zuigen. Blijkbaar is verslaggeving over deze moordaanslag een verdachte activiteit als je het voor een blog in plaats van een krant of tv programma doet.

Ze probeerde een gevaarlijk complot te suggereren tussen allemaal losse individuen, die eigenlijk vooral gemeen hebben dat ze zich kritisch uitlaten over de transformanten. Ik overweeg dan ook aangifte te doen tegen Mr Weski wegens laster en smaad. Ze zag Frits Bebelaar, Jeroen van Hasselt (van wegvanpapa.nl), Hans van der Pol, Denise Biemans, mijzelf en zelfs de voormalige Netwerk journalist Jack Paltering als onderdeel van deze samenzwering. Uitgebreid citeerde ze uit persoonlijke correspondentie van Bebelaar, die blijkbaar opgenomen was in het strafdossier. Hierin probeerde ze zelfs mij persoonlijk als mogelijke verdachte naar voren te schuiven, want in een van zijn mailtjes kort na de aanslag zou Bebelaar naar aanleiding van een foto van me gesteld hebben, dat ik wat weg had van de dader. (ik ben ook een man tussen de dertig en veertig). Dit schreef hij overigens in de periode dat ik me kritisch uitliet over hem en een artikel schreef op dit blog over zijn relatie met Ingrid Kok, waarin Bebelaar er niet best opstond. Mijn stellingname was eigenlijk, dat de manier waarop zij door hem behandeld is wel eens een motief voor de transformanten zou kunnen zijn om een aanslag op hem te plegen. Daar blijf ik overigens bij.

Eigenlijk slaagde het openbaar ministerie er binnen een tijdsbestek van twintig minuten in, om Mr Weski's pleidooi van tafel te vegen. Overigens trok ze ook meerdere malen de integriteit van het openbaar ministerie, het wetenschappelijk gehalte van het Nederlands Forensisch Instituut en iedereen die kritisch is over de transformantensekte in twijfel. Terwijl met de bekentenis dat een transformant inderdaad een peilzender plaatste onder de auto van Bebelaar de integriteit van de transformanten natuurlijk ter discussie staat. Na een korte schorsing besloot de rechter om de voorlopige hechtenis van Peter en Patrick op te heffen, wat een luid gejuich van de transformanten tot gevolg had. Eigenlijk was ik ook blij voor Patrick en Peter.


Wordt vervolgd

Eva

  HOMEPAGE  | June 6th, 2009 at 12:49 PM
Eva

Goede verslag legging. Sta er wel te kijken dat mrs weski jouw kant op heeft gekeken jabir. Heeft ze jou daadwerkelijk benoemd als eventueel/mogelijk of vermeend lid van een vermeend complot? Uitgesloten. Ik weet, aangezien in het dagelijks leven nauw met je verbonden ben, dat jij op strikt persoonlijke/individuele titel opereert.

J. Lessek

  HOMEPAGE  | June 6th, 2009 at 01:17 PM
J. Lessek

Op moord staat maximaal 30 jaar. Bij poging gaat er 1/3 vanaf, bij medeplichtigheid nog eens 1/3. Voor het plaatsen van de peilzender kan dus zo’n maximaal 14 jaar worden geeist. Voor de uitlokker van de moordaanslag geldt hetzelfde maximum als de dader die heeft geschoten, dus ook maximaal 20 jaar. Bij een terroristisch motief zijn deze eisen hoger. Het is me niet geheel duidelijk of samenspanning, dus het gezamenlijk een moord beramen en uitvoeren tot strafverhoging leidt. Ik denk zelf dat artikel 140 toch ook van toepassing kan zijn: dan is de Orde van Transformanten als groep misdadig bezig. Ze vermoorden gewoon iedereen die hen het leven zuur maakt, die uitstraling heeft de Orde in elk geval wel. En dat is in strijd met de rechtsorde, want alleen de Staat mag geweld gebruiken.

connie

  HOMEPAGE  | June 6th, 2009 at 05:55 PM
connie

Jabir@

Dat de zitting wat vervroegd werd is vermoedelijk op het laatste moment bekend gemaakt. Je verslag is weer helder en to the point, zoals we inmiddels van je gewend zijn. Een bizar gegeven dat Weski probeert jou in het complot te betrekken.Velen weten dat jij pas actief bent geworden, op de website van spraakloos, na de aanslag op Bebelaar. Jij noemde deze aanslag vele malen “een hoax”en een geval van zelfmutilatie etc., Hier mee gaf je juist te kennen het toen nog voor de transformanten op te nemen. Wij wisten echter wel dat de transformanten tot meer in staat waren, dan alleen maar lief zijn voor elkaar!Het blijft toch een z.g. geloofsbeweging met een criminele inslag van de leiding van de organisatie.Het lijkt er inderdaad op, zoals Lessek@ aangeeft, dat deze club rueksichtslos te werk kan gaan om tegenstanders op onaangename wijze kennis te laten maken met de methodieken van de Orde. Dat dit strafbaar en laakbaar is, is zonder meer duidelijk.Dat ze kennis van volg-en afluister apparatuur hebben en ook niet schromen om deze in te zetten, toont toch wel aan dat ze de harde aanpak van hen onwelgevallige typen niet uit de weg gaan. Kortom , geen frisse bedoeling daar in Hoeven.

Serrie

  HOMEPAGE  | June 6th, 2009 at 07:31 PM
Serrie

Ook in het AD stond een stukje over de vrijlating met als titel ’’Ordeleden vrij, gejuich in de zaal’’. Het vrijlaten van de twee verdachten een derde verdachte was al vrij zorgde voor tranen in de rechtzaal. Ordeleden waren gekomen om de verdachten te steunen, vielen elkaar en de beklaagden in de armen en schreeuwden huilend een keiharde ’’YES’’ uit, aldus het AD. Ik vrees dat dit gebaar slechts het enige is dat de leden kunnen uiten. De ordeleden willen (of liever gezegd durven) ook geen verklaringen af te leggen tegen de politie. Justitie noemt de groep ’’zo gesloten als een oester’’.Een zeer bekend verschijnsel bij slachtoffers die op z’n zachtst gezegd ’’zwaar beinvloed’’ zijn. Zij durven of beter gezegd kunnen zelf ook geen beslissingen nemen en moeten deze overlaten aan de leiding of in dit geval dus aan de advokaat. Voor buitenstaanders/instanties moeilijk te begrijpen of te bevatten. Heel triest allemaal. Men kan nu dus gewoon weer doorgaan met de praktijken.

Frederique

  HOMEPAGE  | June 6th, 2009 at 09:21 PM
Frederique

Ik begrijp dat Jabir ook wel eens iets anders te doen heeft, dus zit er niets anders op dan vol spanning te wachten op het vervolg, ik wacht ook nog even met mijn vragen aan Jabir. Ben zoals altijd en ook als velen onder de indruk van je stukjes !

connie

  HOMEPAGE  | June 6th, 2009 at 10:07 PM
connie

Serrie@

Inderdaad Serrie door het onrechtmatig beïnvloeden van personen, zijn inderdaad niet meer in staat om zelf beslissingen te nemen. Hun identiteit is immers veranderd en zij moeten zich geheel schikken naar de ideeën van de goeroe en/of de leiding van de groep. Het is in en in triest hoe mensen op deze wijze gemanipuleerd kunnen worden en voor de buitenwereld in een ander wezen veranderen.Natuurlijk zal de opheffing van de tijdelijke hechtenis worden aangegrepen en uitgelegd als een overwinning op de slechte boze matrix.Alles omdraaien is gebruikelijk in het systeem van de orde. Serrie@ , je zegt nu wel dat ze ( transformanten ) weer gewoon door kunnen gaan met hun zaken, maar het lijkt mij toch wel verstandig dat ze met onmiddellijke ingang ophouden met de zaken waar ze voor in voorarrest zaten. Als dit de wijze is waarop je probeert het evangelie te verkondigen, dan ben je wel verkeerd bezig.

Jabir

  HOMEPAGE  | June 7th, 2009 at 03:37 PM
Jabir

@eva: ik wilde je heel hartelijk danken voor het opvangen van ons meneertje, terwijl Weski onnodig lang breeedsprakig zat te zijn tijdens de zitting. Zonder jou had ik het stukje nooit voor elkaar gekregen. Mag ook wel eens gezegd worden. Natuurlijk opereer ik compleet op persoonlijke titel en heb dat ook altijd gedaan. Het laat goed zien hoe los van de werkelijkheid de transformanten staan, dat ze tussen allemaal van elkaar losstaande individuen verbanden gaan suggereren. Wel heb ik Denise op dit blog de kans gegeven haar verhaal te doen, maar dat betekent niet dat ik verder een persoonlijke omgang met haar heb. Het is beleid van me, om dat voorbij een bepaald punt af te kappen, juist om mijn onafhankelijkheid op dit blog te kunnen waarborgen, want ik voel me er niet toe geroepen me voor andermans karretje te laten spannen. De transformanten hebben net zo goed die kans gekregen, maar dat vervolgens zelf verknald.

@J.Lessek: niet dat ik nou zo juridisch begaafd ben, maar dan heb je het over maximum straffen toch? Ik kan met name bij die jongens veel verzachtende omstandigheden vinden, waaronder verminderde toerekeningsvatbaarheid omdat ze gehersenspoeld werden, dat ze allebei wel degelijk veel persoonlijke verdienste hebben (een ondernemer en iemand die cum laude afgestudeerd is) en allebei een blanco strafblad hebben. Dat telt natuurlijk ook mee en het is dan ook mijn inschatting, dat ze als medeplichtigen aan dit misdrijf niet al te heftig bestraft zouden worden. Voor de opdrachtgever en coördinator van zoiets ligt dat natuurlijk heel anders. Daarvan zeg ik: opbergen en sleutel weggooien. Het kan volgens mij bijna niet missen, dat Eric S. in de coördinerende zin van het woord bezig was, als hij ten tijde van de aanslag zo druk aan het bellen was vanuit Hoeven.

@connie: los van het overgaan tot fysiek geweld waarvan ze verdacht worden, zie je dat hun agressieve ‘verdediging’ inderdaad lijkt op die van Scientology. Tot en met het openbaar ministerie aan toe demoniseren ze alles en iedereen die op wat voor wijze dan ook als ‘hinderlijk’ ervaren wordt. Net als Scientology vanuit de fair game’ policy) doet bij hun vermeende tegenstanders (zg. ‘Suppressive Persons’). Ik vind het ook opvallend, dat ze denken dat er een samenhang tussen alle mensen die zich kritisch over ze uitlaten bestaat. Daar klopt natuurlijk helemaal niets van. Het zou allemaal een groot complot tegen ze zijn, waarvan ik zelfs deel uit zou maken. Dat is dus onjuist.

Nou heb ik best bedenkingen bij de heer Bebelaar, maar hij is uiteindelijk wel het slachtoffer van een moordaanslag. In mijn stukje besteedde ik er weinig aandacht aan, maar onderdeel van het betoog van Weski was ook, dat Weski Bebelaar heel erg pathologiseerde, als spil van een sinister complot plaatste en zelfs stukjes tekst uit een therapie die hij kreeg citeerde, die nogal psychopaat klonken. Zeer inconsequent natuurlijk, want in een eerder betoog had ze juist heel stellig verklaard dat er helemaal geen conflict was tussen Bebelaar en de Transformanten. En nu bleek hij juist gezien teworden als ‘prime evil’! Zwak en ongeloofwaardig verhaal, waar de leugenachtigheid van afdroop. Dat er niets klopt van hun theorieën is me nu helemaal duidelijk, want ze denken dat ik ook in een of ander complot tegen ze zit, terwijl ik lekker m’n eigen dingetje doe.

Van huis uit heb ik meegekregen dat je niet van het slechtste uit moet gaan bij andere mensen. Als iemand bijvoorbeeld te laat komt op een afspraak, vind ik niet dat je meteen met denken dat iemand laks was, maar dat zijn trein vertraging had en dat de accu van z’n mobieltje leeg was. In eerste instantie ging ik dus uit van het beeld dat de transformanten van zichzelf gaven. Als er wel sprake is van ‘het slechtste’, moet ik daar concrete aanleidingen toe hebben. Die aanleidingen hebben ze me dus gegeven. Simpel toch?

Ik heb op enig moment een ‘omslag’ in mijn denken over de transformanten gehad, toen ik versluierd bedreigd werd door Eric, ik persoonlijk een poging tot hersenspoeling ondervond, hun kennis van het Christendom (ook de katharen trouwens) volstrekt oppervlakkig bleek te zijn, ik veel voorbeelden van sneaky, geforceerd en onderdrukkend gedrag op de compound waarnam, mijn usb stickje gejat werd, ze me probeerden te manipuleren via nota bene mijn kind, toen Marla bizar gedrag vertoonde en aangaf controle te willen uitoefenen, Eric zich in mijn richting profileerde als de ‘vader’ van andermans kinderen, toen bleek dat hun redactieleden niet onafhankelijk opereerden, en zeker ook nadat verschillende transformanten in wat langere gesprekken aangaven, dat het gerechtvaardigd is de wet te overtreden als daar een spirituele noodzaak voor is.

Sterker nog, op een ‘goede verstaander’ manier die overigens nooit bruikbaar zal zijn in een rechtszaal, is er in feite aan me bevestigd dat ze te maken hadden met die aanslag. Niet genoeg voor een rechtszaal, maar wel degelijk voor mij persoonlijk.

Dan wordt alles zeg maar indirect en ‘hypothetisch’ gesteld, op dezelfde manier waarop Weski bijvoorbeeld nu probeert mij verdacht te maken, door emailtjes van Bebelaar uit zijn verband te trekken. Dan lijkt het net alsof het Bebelaar is die me verdacht maakt, terwijl zij het stukje uit honderden pagina’s selecteerde en vond dat ik ook maar onderzocht moest worden. En dat is de volgende reden dat ik me morgen bij justitie meld, want dalijk heb ik het nog gedaan! Enerzijds wil ik aangifte doen wegens smaad en laster vanwege die complottheorie, anderzijds wil ik me melden bij de politie, om me uit te laten sluiten als verdachte.

Weski was ook zeer onbeschoft in haar pleidooi (dat zei het openbaar ministerie ook in haar reactie) en ze heeft het zeer lang gehad over de ‘integriteit van het openbaar ministerie’, waarschijnlijk omdat die van haar ter discussie staat sinds dat kort geding. Daarnaast rukte ze een stukje uit een verslag van het NFI (zeg maar de nederlandse CSI) uit z’n verband toen het haar uitkwam en citeerde ze dat in een ‘gezaghebbende’ context, om vervolgens datzelfde NFI helemaal af te zeiken en ‘onwetenschappelijk’ te noemen. Volgens mij gebruikt ze trouwens expres een langdradige en wollige stijl van redeneren, om te maskeren dat het een aan alle kanten rammelend verhaal is.

@Frederique: Het vervolg hiervan is dus, dat ik morgen aangifte ga doen van smaad en laster. Dat ik naast Bebelaar het vaakst genoemd en zelfs persoonlijk aangewezen werd in de rechtszaal heb ik niet heel prominent gemaakt in mijn stukje, omdat het natuurlijk over ‘the evidence’ gaat, niet over afleidingsmanoeuvres die Weski inzet. En ik wilde het in mijn stukje ook over de rechtszitting hebben, niet mezelf. Al eerder maakte ze wat Poolse loodgieters verdacht en nou ben ik blijkbaar weer ‘verdacht’. Daar ga ik het op dit blog zeker over hebben, maar dat wilde ik even loskoppelen van het wat bredere verhaal. kan Weski wel de focus willen verschuiven, die ligt op zich nog steeds bij die aanslag.

Ik word er tijdens een rechtszitting die gaat over een zeer ernstig misdrijf door Mr Weski van beschuldigd deel uit te maken van een complot dat een hetze/haat campagne tegen de transformanten voert. Dat is dus laster in de ernstigste vorm, want dat zegt ze in de rechtszaal. Daarnaast probeerde ze me als verdachte weg te zetten, door stukjes correspondentie van Bebelaar met de politie te citeren, waarin Bebelaar oppert dat ik wel eens de dader van de aanslag zou kunnen zijn. Ik vind dat een zeer kwalijke zaak.

Jabir

  HOMEPAGE  | June 7th, 2009 at 03:51 PM
Jabir

@serrie: ik zoek me rot naar dat AD stuk, maar kan het online niet vinden. Is die alleen in de papieren editie verscheen? heeft iemand een scan? Vond het BN/de Stem stuk trouwens prima deze keer

connie

  HOMEPAGE  | June 7th, 2009 at 06:17 PM
connie

Jabir@

Ik schrik hier wel even van. Weski die probeert jou in het hele proces te betrekken en zelfs van een mogelijke betrokkenheid bij die aanslag. Ik zou hier ook justitie inschakelen en de politie. Dit gaat gewoon te ver. Iedereen die buiten de compound woont of geen lid is van die transformanten wordt gezien als deelneemer in het complot. Ook hier maar steeds weer : liegen en bedriegen , de zaken omdraaiien, een landelijk complot etc. Nog even en we hebben 16.500.00 inwoners in Nederland minus 61 ( 60 leden en Weski ) is een totaal van 16.499.939 , dat betrokken zou bij het complot. Je wordt gewoon doodmoe van dit stomme gedoe van de orde. Zoals je eerder heb opgemerkt, zou wel eens rekening gehouden kunnen worden met een vorm van verminderd toerekeningsvatbaar van de verdachten. Zij hebben natuurlijk het opleidingsinstituut van : intimidatie en mind control ondergaan en dat zal zijn sporen hebben nagelaten. Dat dit fenomeen ongestoord haar werk kan blijven doen , is voor mij een raadsel.

Een mogelijke publicatie van Leontine , kan in deze verhelderend werken!

Jabir

  HOMEPAGE  | June 7th, 2009 at 09:51 PM
Jabir

@connie: ik kan er weinig tegen beginnen dat ze probeert mij verdacht te maken door geselecteerde woorden van Bebelaar uit z’n context (tijd, plaats) te trekken, want dan zal ze vast zeggen dat die beschuldiging deel uitmaakt van het strafdossier en komt ze er nog mee weg ook. ‘Boerenslimheid’ noem ik dat, eigenlijk een advocaat van haar statuur onwaardig. Heel handig natuurlijk, om je achter de woorden van iemand die je overigens net compleet gepathologiseerd hebt (waarom zou zijn getuigenis betrouwbaar zijn als hij zo gek is als Mr Weski stelt?) te verschuilen. Wat is haar bedoeling met het noemen van mij als verdachte? De juiste reactie daarop als ‘law abiding citizen’ is om me te melden bij justitie, omdat ik blijkbaar genoemd ben als verdachte.

Niet dat er van dat mailtje ooit een proces verbaal opgemaakt is trouwens. Het OM beschreef zichzelf als ‘praat- en krabpaal’ van Bebelaar, hij heeft natuurlijk wel meer geroepen. Toen ik net reaguurde op spraakloos werd ik er ook wel van verdacht dat ik Robert Baart zou zijn, omdat ik me toen juist positief uitliet over de transformanten. In wezen is het ook lasterlijk om een verdachtmaking uit een heel grote grabbelton van verdachtmakingen te selecteren, maar te ambigu om echt juridisch op te kunnen pakken. Het lasterlijke zit niet in het citeren van Bebelaar, maar in de selectieve weergave van feiten. Bebelaar zal mijn stukje over zijn relatie met Ingrid Kok trouwens ook wel niet gewaardeerd hebben.

Hoewel de suggestie van haar betoog in dat laatste punt zeker lasterlijk is, ga ik daar geen aangifte van doen, want dat is toch kansloos. Waar ik wel aangifte van wil doen, is het feit dat ze zonder enige grondslag gesteld heeft dat ik deel zou nemen aan een samenzwering tegen de Transformanten, die gecoördineerd wordt door Bebelaar. Niet een keer, maar echt herhaaldelijk werd ik met naam en toenaam genoemd en zelfs rechtstreeks aangesproken.

Ze onderbouwde ook helemaal niet waar ze dat dan uit opmaakte, maar stelde het gewoon. Dat is dus laster en/of smaad, waarin ik als correspondent over een bepaald onderwerp betrokken word in het onderwerp dat ik behandel, omdat de toon haar en de transformantensekte onwelgevallig is. In een poging tot juridische intimidatie die het OM ook niet onopgemerkt is gebleven, heeft ze een groot deel van cyberspace het zwijgen opgelegd. Maar goed, jack paltering (netwerk) wordt ook als onderdeel van de ‘samenzwering’ gezien, van Eric en Marla begreep ik dat het AD daar evengoed toe gerekend wordt.

Jabir

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 10:25 AM
Jabir

Update: afspraak gemaakt met de politie om aangifte te doen wegens laster en smaad. Dit doe ik overigens niet vanwege het feit dat Mr Weski me noemde als mogelijke verdachte, maar omdat ze me zonder enige onderbouwing beschreef als onderdeel van een complot tegen de transformanten. Van de persofficier (die natuurlijk geen inhoudelijke uitspraken over het onderzoek kan doen) begreep ik dat het feit dat Weski me noemt niet betekent dat het OM me dan ook automatisch als verdachte ziet. Nouja, ik heb maar alvast aangegeven aan alles mee te willen werken…

Frederique

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 10:39 AM
Frederique

Jabir@, heel goed dat je deze stap hebt genomen, wie weet durven nu ook meer mensen (ex leden) de stap te nemen. En, zoals Connie@ al schreef, volgens de OdT zijn er inmiddels meer dan 16 miljoen mensen schuldig aan haat zaaien en het formeren van een (wereld) wijd complot tegen de Orde!

Jabir@ sterkte en houd ons op de hoogte

Jabir

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 12:08 PM
Jabir

Bij mij werkt intimidatie en laster averechts. Hoe meer iemand dat doet in mijn richting, hoe meer aandacht ik het ga geven. Het is een volstrekt verkeerd signaal om zoiets te honoreren door je dan maar ‘gedeisd’ te houden. Niet dus. Ik weet overigens niet of anderen die ook genoemd werden als onderdeel van dat ‘complot’ inderdaad met elkaar samenwerken (wat natuurlijk legitiem is als je bezorgd bent over een gevaarlijke sekte), maar als dat niet het geval is en die al evenmin bezig zijn met het uitvoeren van het ‘plan van aanpak’ van Bebelaar, lijkt me dat ze evengoed aanleiding hebben om aangifte te doen.

Overigens vind ik dat ‘plan van aanpak’ van Bebelaar even erg en vreemd als die transformeren in de praktijk’ tekst van Eric Smeets. De ene rept over een ‘bestorming van de compound’ en de andere over een ‘bloedige strijd’. Het enige verschil is alleen, dat die bestorming nooit plaatsgevonden heeft en Bebelaar een nekschot kreeg.

Heeft iemand deze teksten beschikbaar? Ik denk dat het zeer vruchtbaar is om die naast elkaar te leggen.

Mw C. Ritfeld

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 12:42 PM
Mw C. Ritfeld

Beste Jabir,

Ik ben net van vakantie terug en ik lees dit blok over de vrijlating van de verdachte leden. Ik zie dat je een afspraak met de politie hebt gemaakt om aangifte te doen wegens laster en smaad. Je mag ook gerust mijn naam als één van de gedupeerde families opgeven. Ook mijn kleinzoon en ik en andere personen hebben op 23 februari jl van Weski een dreigbrief met een rechtzaak ontvangen wegens laster en smaad. Hierbij werd om een rectificatie gevraagd en eis tot financiele genoegdoening binnen 3 dagen. Ik vroeg mij af wat die laster en smaad is en die financiele genoegdoening, terwijl de orde juist ons leven heeft verwoest door het wegkapen van onze dierbaren. Het is bekend dat ik mijn dochter door misleidende coaching sessies van Robert Baart ben kwijtgeraakt. Zij is 4 jaar geleden tezamen met haar dochter gaan wonen in Hoeven, met achterlating van haar 2 tienerzonen. Wij hebben hoe triest dan ook geen kontakt met hen. De tienerzonen zijn hun moeder en zusje kwijt, terwijl ze er nog zijn.

connie

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 01:24 PM
connie

Jabir@

Om jou als medeplichtige van het z.g. complot , tegen de transformanten, te bestempelen gaat wel erg ver. Het lijkt er erg op alsof de theorie van de transformanten hier in praktijk gebracht wordt.Hier wordt namelijk iedereen die in hun ogen een onvertogen woord uitspreekt over de Orde, onmiddellijk aangemerkt als een deelnemer aan het complot. Hoe gefrusteerd kun je niet raken van al die sessies en intimidaties die zo langzamerhand deel gaan uitmaken van het meubilair binnen de compound?

De gevolgen van een verblijf in de groep kunnen niet meer ontkend worden. Het commentaar daarop en de waarschuwing die daar van uitgaat moet niet gebagatelliseerd worden. De oorzaken van dit alles worden angsvallig vermeden en dat is toch wel zeer opmerkelijk dat dat onvoldoende wordt belicht. Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam, m.a.w. iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. Dat betekent echter dat “onrechtmatige beïnvloeding”van de persoon dus strijdig is met dit grondwetbeginsel en derhalve strafbaar. Vele malen en door diverse personen is hier melding van gemaakt , omdat zij dat gedurende enige tijd zelf hebben ervaren en daar nog de nadelige gevolgen van ondervinden. Wie heeft hier nu het recht om te spreken van een christelijke geloofsbeweging die alleen maar terug wil tot haar roots en het beste voor heeft met de leden? Ik dacht toch niet de orde der transformanten! Als er dan ook nog leden zijn, die niet aarzelen om apparatuur te plaatsen, in strijd met o.a. het telefoongeheim, dan moeten we toch in een andere , dan alleen maar humane, richting gaan denken.

Dat ze zo in de publiciteit terecht zijn gekomen, is natuurlijk niet leuk, maar ik denk toch dat de leidng van de groep hier met name debet aan is. Een eerbare groep waar niets mis mee is , komt toch zo niet in de publiciteit!

Frederique

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 05:47 PM
Frederique

Jabir@, kun je mijn geheugen even opfrissen? Dat plan van aanpak van Bebelaar, hoe is dat naar buiten gekomen? Is dit door de politie of door de transformanten? Zal wel ergens als reaguursel te vinden zijn maar is zo tijdrovend…. jij weet dit zo Vast dank

Gwen

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 06:31 PM
Gwen

Tja, wat kun je hier nog over zeggen. In mijn optiek voedt Weski met haar enigszins warrig en gekunstelde betoog stelselmatig de paranoïde, wereldvreemde ideeën van een collectief dat klaarblijkelijk is gehersenspoeld en doorgedraaid. En nogmaals, van welke cliënt prevaleren de belangen als het er daadwerkelijk op aankomt – van het individu of van de groep?

Goed dat je aangifte gaat doen, Jabir! Wellicht is een klacht bij de Deken van de Orde van Advocaten ook wel op z’n plaats. Zowel met betrekking tot de ongefundeerde beschuldiging dat jij deel zou uitmaken van een complot, alsmede de juridische intimidatie middels brieven.

Gwen

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 06:42 PM
Gwen

Of om het in het jargon van Weski te verwoorden, de niet onderbouwde insinuaties zijn ‘onnodig grievend’ en ‘misleidend’, waarmee zij de indruk tracht te wekken dat er ‘een perifide plan achter ligt’. ;)

jabir

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 07:25 PM
jabir

@Frederique: Ik geloof dat het ‘plan van aanpak’ door Bebelaar zelf naar de politie gemaild is en dat Weski het vervolgens uit het strafdossier viste (correct me if I’m wrong).

@Gwen: volgens mij heeft Mr Weski teveel geenstijl gekeken in plaats van zich bezig te houden met een zinvol pleidooi. Die afficheren zich als “tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend”. Het is nog niet eens creatief.

@mevrouw Ritfeld: het was natuurlijk heel vreemd om los van blogs en andere media ook privé personen te willen dwingen tot rectificatie. Waar precies had u de mogelijkheid gehad om te rectificeren? U bent toch geen eigenaar van een krant of blog? Ik heb in ieder geval Mr Weski na haar tweede sommatie een sommatie van mijn kant gestuurd, om op te houden mij zulk soort brieven te sturen, want het is tegen de wet om mensen te dwingen iets te doen wat ze niet willen. Toch heeft ze veel media het zwijgen op weten te leggen.

Ik heb moeite met ‘slachtoffers’. ‘Slachtofferschap’ vormt vaak een legitimatie om haat in wat voor vorm dan ook vast te houden. Een van de dingen die me opviel bij de transformanten, is dat mensen erg bevestigd en bespeeld worden in hun slachtofferschap, zelfs als daar helemaal geen sprake van is. Een goede illustratie daarvan is trouwens dat feuilleton van Leontine, waarin beschreven wordt hoe je daarin meegezogen kunt worden. In feite werd ze gedwongen om zich ‘mishandeld’ te voelen door haar man, terwijl dat helemaal niet het geval was! Het lijkt er ook op dat er een bewust beleid is om mensen op zo’n manier van hun relaties en familieleden weg te spelen.

Maar heeft het dan zin om uzelf als slachtoffer van laster daar tegenover te plaatsen? Volgens mij werkt dat alleen maar polariserend. Ik heb gelukkig geen familieleden daar, dus in die zin heb ik makkelijk praten. Misschien vormen de afscheidsbrieven die u ontving aanleiding om aangifte te doen van laster? Ik begreep dat er wel meer mensen waren die zulk soort brieven ontvingen en als je er verschillende naast elkaar kan leggen, kan je vaststellen of er sprake is van een patroon. Een zaak op zichzelf maakt denk ik geen kans, want dan wordt het afgedaan als privé-kwestie.

@connie: wat in ieder geval vaststaat, is dat er een transformant was die niet in directe relatie stond tot Bebelaar, maar toch een misdrijf tegen hem pleegde (die peilzender). Volgens mij kan je daaruit opmaken dat Peter niet gedreven werd door persoonlijke motieven, maar door groepsdruk. Dat is een aanwijzing dat de Transformanten als criminele organisatie bekeken zouden moeten worden en dat het onderzoek zich niet moet richten op individuen, tenzij het leiders betreft. Het was de groep die hem dreef tot het plaatsen van dat zendertje. Als je eerst het patroon van intern (en extern) geestelijk geweld en intimidatie vastlegt (oorzaak), dat vervolgens uitbouwt naar de fundamentele bereidheid de wet te overtreden (gevolg) en daarmee de transformanten als criminele organisatie te definiëren, is het eind van die keten volgens mij een veroordeling wegens die moordaanslag, als ik kijk naar het bewijsmateriaal en hoe goed dat standhoudt.

Maar vanuit die opbouw lijkt het me persoonlijk vooral, dat de plegers van dat geestelijk geweld terecht zouden moeten staan.

Serrie

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 07:31 PM
Serrie

Jabir

In de krant van afgelopen zaterdag staat het AD stuk in kwestie onder rubriek ROTTERDAM DICHTBIJ pagina 3 en wel groots onder het kopje ’’Ordeleden vrij, gejuich in de zaal’’. Eindigend met alinea: ’’De overige Ordeleden willen geen verklaringen afleggen tegen de politie. Justitie noemt de groep ‘zo gesloten als een oester’.’‘

Het staat op de zelfde pagina als kopje ’’Wilders heeft plek van Pim ingenomen’‘

Dit dit moet toch ook online te vinden zijn?

Jabir

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 08:07 PM
Jabir

Nopez, alleen in de papieren editie. Heb nog eens uitgebreid in de AD site gezocht, maar het stukje is niet te bekennen. Ben zelf bij NRC Next, die doen niets met het onderwerp.

C. Ritfeld

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 08:20 PM
C. Ritfeld

@ Jabir

Ik zou zelf ook niet weten waar ik een rectificatie zou moeten plaatsen. Ik ben nergens eigenaar van. Ik heb alleen mijn ware verhaal geplaatst op spraakloos en mijn kleinzoon heeft het gemis van zijn moeder en zusje geplaatst in een glozzy blad. Ik zou verder ook niet weten waarvoor de financiele genoegdoening bedoeld was. Misschien om op deze manier ook de mond te snoeren. Integendeel zou IK smartegeld en financiele genoegdoening moeten eisen van de orde voor het wegkapen van mijn dochter en kleindochter.

Ook voor wat betreft het slachtofferschap klopt het dat de transformanten in het begin bevestigd en bespeeld worden dat ze in hun kinderjaren werden mishandeld. Ook dat vertelde mijn dochter mij 4 jaar geleden. Ik wist niet wat ik hoorde en vroeg haar waarom ze dit vertelt. Het enige wat ze toen antwoordde was slechts ’’Ik was er toch zelf bij’’. Er werd haar toen gezegd dat ze alleen maar deze trauma kan vergeten in de Orde. Op dat moment stond voor mij vast dat er iets niet goed zat bij haar en haar coaching-sessies bij haar aan huis. Onze familie stond perplex toen ik dit verder aan hun vertelde. Ik zal nu dus nu weer een dreigbrief ontvangen voor rectificatie.

connie

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 09:23 PM
connie

Jabir@

Je gedachten over het” plan van Bebelaar” en “transformanten in de praktijk”zou ik toch wel wat willen nuanceren. Het plan van Bebelaar ( mij onbekend) zou een reactie van impulsiviteit kunnen zijn om het vervolgens van je af te schrijven om op die manier met jezelf in het reine te komen. Het kan heel heilzaam werken om iets waar je geweldig mee zit, op papier te zetten. Dit kan de lucht doen klaren en wordt meestal niet ten uitvoer gebracht. Het plan “transformanten in de praktijk”van o.a. Eric S. is denk ik van een ander kaliber. Hier is sprake van de inbreng van een oud-officier, die op minutieuze wijze kan beschrijven hoe de vijand, in welke vorm dan ook,geëlimineerd moet worden. Dit laatste werk moet dan ook gezien worden als een soort handleiding waar ieder zich aan heeft te conformeren. Dat de groep, vanuit de leiding, bewerkt is om zich hier aan te houden is wel duidelijk. Dat er enkelen zijn die de opdracht(en)moeten uitvoeren is ook wel duidelijk door de hiërarchische structuur in een dergelijke organisatie. Bij de ten uitvoering van de aktie hoopt men natuurlijk op de “perfect crime”, waarbij geen enkel spoor te traceren is naar de dader(s). Mocht er echter iets misgaan, zoals in het geval Bebelaar, dan is er maar één “standing instruction” kiezen op elkaar. Hierin is de OdT niet uniek , je vindt dit regelmatig terug bij andere sekten en wat is er nu simpeler om dat van elkaar over te nemen. Het abjecte van dit alles is dat mensen gedurende jaren zo gekneed kunnen worden om dit soort zaken uit te voeren zonder zelf te realiseren waar ze mee bezig zijn. Ook opmerkelijk dat een klein select groepje van mensen de rechten en vrijheden gebruikt/misbruikt om een missie te creëren met als doel die rechten en vrijheden van anderen te ontnemen. Ook de voortdurende stroom van leugens om de kloof met de mensen in de matrix maar te vergroten, liegt er niet om en is te afschuwelijk voor woorden. Je niet meer jezelf kunnen zijn , overigens ontkent door Marla, je steeds maar uitgeven voor een ander dan jezelf, kan alleen maar door indoctrinatie , intimidatie en vervolgens angst .

lisa

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 09:30 PM
lisa

En waar o waar is Robert Baart???

Eva

  HOMEPAGE  | June 8th, 2009 at 10:32 PM
Eva

@Jabir. Dank je. Ik heb bewondering voor je werklust en je gedrevenheid.

SARAH

  HOMEPAGE  | June 9th, 2009 at 11:35 AM
SARAH

Ik vind het wederom een valen in ons rechtssysteem dat deze jongens weer vrij zijn gelaten. Al was het maar om te voorkomen ze daar in Hoeven weer genoeg voer hebben om alle neuzen de zelfde kant op te krijgen en ze te laten geloven dat ze goed bezig zijn. Ik word hier echt misselijk van, waarom toch altijd de gemakkelijke weg, men ziet toch ook wel dat de orde leden gevangenen zijn van de zieke gedachtes van RB en zijn volgelingen. Ze hebben zelfs toe gegeven de scanner geplaatst te hebben, nou dat deden ze echt niet ter vervanging van de bonuskaart om het winkelgedrag van FB in kaart te krijgen. Ze ballanseren steeds op het randje van het toelaat bare en komen er keer op keer mee weg. Bedreigingen aan het adres van “tegenstanders”, intimidatie, leugens ga zo maar door. Het mag allemaal onder de noemer vrijheid van meningsuiting en vrijheid van gelooof . En als Wilders een film maakt staat de hele wereld op zijn kop. Waarom om dat hij openkaart speeld, hij komt uit voor zijn mening en wie zijn kop boven het maai veld uit steekt is hem kwijt. Hier boven werd al even verwezen naar de DMZ, ook Maurice de Hond zijn kop werd er publikelijk afgehakt omdat hij heel hard durfte te roepen dat er grote en grove fouten gemaakt zijn in deze zaak en dat de verkeerde man veroordeeld is voor deze moord. Louwes werd veroordeeld ondermeer op de ( foute ) gegevens van een zendmast, en nou zouden deze mannen er mee wegkomen. Nou ik breek mijn klompen.

De afgelopen periode is neem ik aan door het OM en politie het reilen en zeilen van de orde in kaart gebracht, laten die zich nu allemaal wegbluffen door roodkapje spelende kinderen in de tuin, een zoogende Marla en blokfluit spelende tieners. Doe normaal!!!! Men ziet toch ook wel dat de hersenen onder die kaalgeschoren koppen allemaal werken als robots en dat deze mensen niet meer in staat zijn zelf te denken en slechts uiten wat ze 100 x is voor gezegt.

We hebben hier toch een instantie de raadvoorkinderbescherming, doe eens wat. Er zitten daar kinderen die weggehouden worden van familie en de normale buiten wereld omdat die het niet eens zijn met de gedachtes van RB kinderen die niet eens de kans krijgen zich te ontwikkelen tot individu, omdat ze allemaal moeten vinden, voelen en doen wat er voor hun bedacht wordt. Nee ze worden wellicht niet geslagen en er in geen zichtbare schade, conclusie het zal wel goed gaan met ze, dossier weer dicht. Is er nou niet een geitenwolle sok die eens buiten het 10 punten programma omkijkt en eens aanvoelt wat daar gaande is.

Er is gevoelsmatig geen enkel punt om deze gasten vrij te laten, en toch hebben ze het gedaan omdat het zo in de wet staat. Nou als het ze uitkomt dan kan er heeeel flexibel met dat wetboek omgegaan worden,had dat nu ook gedaan. Al was het maar om te laten zien Jongens we hebben jullie door en jullie gaan hier niet mee weg komen. Want naast de aanslag op FB is er zo veel meer aan de hand daar. En iedereen doet maar aangifte, maar er gebeurt helemaal niets mee. En waarom niet omdat men het niet overziet, waar moeten we beginnen. Dus vegen we ook deze zaak en deze feiten onder het vloerkleed. En gaan we over tot de orde van de dag, verkeersboetes, en dat soort geneuzel. Nou en daar hebben we dan 6 jaar voor in de wetteksten zitten neuzen.

ik ben boos, heel boos en kan gewoon niet begrijpen dat dit soort mensen hier altijd mee wegkomt.

Zal je zien dat het uiteindelijk net zo eindigd als de DMZ, dat er nog mensen worden veroordeeld in het betalen van een boete aan de orde wegens smaat en laster. Nou wellicht kunenn jullie MdJ eens uitnodigen in Hoeven, heeft hij een veilig onderkomen en kunnen gezellig samen centen tellen.

connie

  HOMEPAGE  | June 9th, 2009 at 12:45 PM
connie

Gwen,

Inderdaad het jargon van Weski kan inderdaad dienen als voorbeeld voor de transformanten , hoe slecht het wel is in de matrix, m.u.v. een paar financïele voordeeltjes. Ja, als je het als een soort Dogma gaat zien en maar vaak genoeg herhaalt, dan beklijft het wel bij zo’n groep. Hoe meer onzin hoe beter , als het maar slecht is over de buitenwereld. Mijn ouders hebben mij altijd mishandeld, mijn broertjes en zusjes deden altijd naar tegen mij. Op school werd ik altijd gepest, terwijl ik nooit wat deed.Mijn vriend zei van mij te houden , maar dat bleek niet zo te zijn. Kortom kommer en kwel in die boze buitenwereld en gelukkig: “Toen was er de OdT om mij liefdevol op te vangen”. Hier werd mij geleerd hoe slecht de mensen waren buiten de compound, hoe je ze moest bestrijden als ze het lef hadden om commentaar te geven op de Orde. En hoe het als een “ddodzonde”gezien moest worden als iemand de moed had kritiek te leveren en de groep te willen verlaten. Dat bestond niet in hun beperkte visie op het leven. Nee, lekker de compound en de rest van de wereld kon barsten.

Gwen@ Het verdedigen van één persoon gecombineerd met een collectief ( de Orde) kan wel degelijk door één en dezelfde advocaat , mits zij daar geen belangenverstrengeling in ziet. Kennelijk ziet Weski dat niet in deze zaak en neemt beide zaken voor haar rekening. Overigens zijn beide zaken: Eric s. en P.van W en G. aangehouden tot een nader te bepalen datum.

Sarah@

Helemaal eens met je verhaal. Het justitiële apparaat laat toch wel vaak steekjes vallen. En als er dan commentaar op gegeven wordt, dan komt de voorzitter van de Hoge Raad met een waarschuwend vingertje richting de politiek. Het moet niet veel gekker worden in dit land.

Mw. Ritfeld@

Ik denk dat U het slachtoffer bent geworden van de idee:”Wie zullen we nu eens een intimiderende brief sturen om wat angst aan te jagen bij een aantal lieden/instellingen”? Kijken hoe het uitpakt. Ik denk dat U eerder een klacht wegens smaad kunt indienen over de leugens die verspreid zijn binnen de sekte. Ook Uw zoons kunnen zich toch terecht afvragen waarom R. Baart geen zin had om de beide jongens op te nemen. Interessant om dat eens uit te vinden. Hier kan namelijk meer achter zitten. Ik wens U veel succes met het verdere verloop van deze onverkwikkelijke zaak.

serrie

  HOMEPAGE  | June 9th, 2009 at 12:50 PM
serrie

Dit zullen jullie niet geloven; lees en huiver!!!

Leden orde denken aan claim bij OM door Jan van Zuilen. dinsdag 09 juni 2009 | 08:23 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 09 juni 2009 | 08:25

Tekstgrootte HOEVEN – De leden van de Orde der Transformanten uit Hoeven hebben flinke schade geleden door het onderzoek van de politie naar hun mogelijke betrokkenheid bij de moordaanslag op de Rotterdamse zakenman Frits Bebelaar. Dat zegt hun advocate Inez Weski. “De meeste leden van de orde hebben een gewone baan of een eigen bedrijf.

De politie heeft zonder enige schroom contact gezocht met werkgevers en zakelijke relaties. Ook scholen van de kinderen van leden van de orde zijn door de politie benaderd met verzoeken om meer informatie, waarbij steeds de indruk werd gewekt dat de hele orde wel meer af zou weten van die aanslag. Wat voor indruk moet dat niet gemaakt hebben? Daar hebben die mensen gewoon erg veel last van en dat alleen omdat ze lid zijn van een geloofsgemeenschap.”

De twee leden van de orde die daadwerkelijk vastzaten, Patrick van G. en Peter van W., zijn gisteren na negen maanden voorarrest op vrije voeten gekomen. Zij hebben volgens Weski de meest directe schade geleden. “Van W. is nota bene directeur van een bedrijf dat grafkisten maakt. Hij was eigenlijk onmisbaar. Dit heeft hem een heleboel klanten gekost.”

Als de kans zich voordoet, wil Weski zeker proberen de schade die haar twee cliënten en de overige leden van de orde hebben geleden, te verhalen op het Openbaar Ministerie. Dat kan echter pas op het moment dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in een definitieve zitting tegen de twee transformanten. En dan nog alleen in het geval de rechtbank besluit tot vrijspraak.

Weski gaat er vanuit dat het daar uiteindelijk wel op uit zal draaien, gezien de resultaten van het onderzoek tot nu toe. “Alleen is door de opheffing van de voorlopige hechtenis de druk bij het Openbaar Ministerie nu van de ketel en lopen ze misschien zo hard niet meer.”

Jabir

  HOMEPAGE  | June 9th, 2009 at 02:26 PM
Jabir

Zit nu bij de politie om aangifte wegens laster te doen.

connie

  HOMEPAGE  | June 9th, 2009 at 04:18 PM
connie

Lisa@

Beste Lisa, misschien heb jij een reden om aangifte te doen bij de politie over R, Baart. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn om hem weer boven water te laten komen. We krijgen dan misschien ook weer wat nieuws over de andere transformanten die nog ondergedoken zitten.

Na het bericht van Serrie , wordt het nu echt tijd om maar eens de zaken op een rijtje te zetten en serieus aangifte te doen bij hetzij de politie of bij justitie. Heel veel lichamelijke- en geestelijke narigheden, als resultaat van een verblijf bij de OdT.zouden meer dan voldoende moeten zijn om tot aangiften over te gaan!

Frederique

  HOMEPAGE  | June 9th, 2009 at 04:31 PM
Frederique

Mr. Weski huilt over P.v.W. die als directeur van een grafkistenfabriek klanten is ,,kwijtgeraakt,,.... Misschien gaat hij nog fanatieker op pad om klanten te ,,werven,,!

Connie@, inderdaad m.i. is aangifte tegen de boss zelve, R.B. de enige manier om hem uit zijn hol te jagen. Maar dat de slachtoffers daar problemen mee hebben, daar kan een ieder zich iets bij voorstellen

Jabir

  HOMEPAGE  | June 9th, 2009 at 09:33 PM
Jabir

@connie: ik ben erg geïnteresseerd in het document ‘Transformeren in de praktijk’ van Smeets en evengoed in het ‘Plan van aanpak’ van Bebelaar. Smakelijke kost zo te horen ;-) Eric mag wel een oud-officier zijn, maar Bebelaar heeft toch zelf ook een management achtergrond? Zowel ‘bestorming van de compound’ als ‘bloedige eindstrijd’ zijn natuurlijk pittige kreten.

Kan best dat het een uiting van woede van Bebelaar was, zoals hij mijn naam ook noemde als mogelijke dader. Maar woede waarom? Niet om die aanslag, want als ik het wel heb dateerde zijn plan van aanpak al van ruim daarvoor. Ik kan me ook moeilijk voorstellen vanwege ingrid K, want die heeft hij er zelf uitgezet. Wat is er waar van het verhaal dat Baart en Bebelaar een bepaalde coaching methodiek met elkaar deelden en dat Bebelaar boos zou zijn op Baart, omdat laatsgenoemde daarmee ‘aan de haal’ zou zijn gegaan en er een sekte van maakte?

Geen van beide documenten heb ik onder ogen gezien, maar de officier verwijst veel naar het ene document en Weski naar het andere. Ik zie niet goed in hoe dat de verdediging van haar cliënten dient, want hoe radicaler de uitspraken van Bebelaar waren, hoe groter het motief van de transformanten misschien wel was om er iets aan te doen, naar nu blijkt voorbij de grenzen van het wettelijk toegestane. Verspilde adem dus.Zeker als je hoort waar dat document van Smeets over gaat, hadden ze daar blijkbaar de ideologische bodem voor.

Welke van de twee teksten was het radicaalst? (ik heb de kreten ‘bestorming van de compound’ en ‘bloedige strijd’ bijvoorbeeld horen vallen). Welk document ging vooraf aan welk document, kan de tekst van Smeets gezien worden als reactie op die van Bebelaar, of hebben ze geen onderlinge samenhang? Op de een of andere manier blijft de dynamiek van de relatie tussen Bebelaar en de Transformanten heel mistig.

Gwen

  HOMEPAGE  | June 9th, 2009 at 09:59 PM
Gwen

@ Serrie 12.50

Die is leuk – er wordt nu al gedreigd met een schadeclaim, terwijl de daadwerkelijke strafzaak nog moet plaatsvinden!!!

Wat overigens niet geheel ongebruikelijk is bij rechtszaken, en eerlijk gezegd ook niet in het dagelijkse leven. Op zaken vooruitlopen en op zo’n wijze de situatie trachten te beïnvloeden komt voor in alle gelederen – of je het daar nu mee eens bent of niet. Zoals er in het krantenartikel van vandaag in BM-De Stem dan ook al staat, “Als de kans zich voordoet…”.

Mijn bevinding in deze: Weski probeert in de pers wederom op opportune wijze een voorschot te nemen op zaken die nog komen gaan (zoals zij ook onder meer in de door haar mislukte civiele procedure tegen Opsporing Verzocht heeft trachten te doen).

Een aantal feiten:

Inderdaad zijn er verdachten vrijgelaten. Vrijgelaten in afwachting op hun voorkomen. Twee van hen hebben 9 maanden in voorarrest gezeten. Let wel, dit voorarrest is op basis van voldoende bewijslast door de rechter diverse malen verlengd!

Onlangs is dit voorarrest opgeheven. En begrijpelijk, want een voorarrest kan niet tot in den treuren voortduren (mede met het oog op de mogelijke strafmaat). Dit neemt echter niet weg dat de voormalige arrestanten niet meer verdacht worden van een strafbaar feit en/of feiten en dat zij niet meer vervolgd zullen worden. En mogelijkerwijze dientgevolge een strafblad zullen hebben.

Sterker nog, de rechtbank wees er op 5 juni 2009 op dat er wel degelijke ‘zware verdenkingen’ tegen de twee Transformanten op tafel liggen. En hij was niet de enige rechter in deze die zich op basis van de voorhanden liggende bewijzen op een dergelijke wijze expliciet heeft uitgelaten over de situatie.

“Lees en huiver”, Serrie? Nee, want dit artikel in BN-De Stem van vandaag slaat wal nog kant.

Jabir

  HOMEPAGE  | June 9th, 2009 at 10:29 PM
Jabir

@Serrie en Gwen: dit artikel is volgens mij gewoon gedestilleerd en opgebakken uit het pleidooi van Weski van afgelopen vrijdag, want die citaten heb ik hier ook woordelijk staan. Het wordt als nieuwsfeit gepresenteerd, maar is dus eigenlijk oud nieuws en een wel heel selectieve weergave van feiten, als je bedenkt dat zo’n claim na de uitspraak bij het kort geding dat Weski voerde weinig kans van slagen heeft. Daar werd nog eens bevestigd dat het inzetten van normale opsporingsmethodes (opsporing verzocht, mensen horen etc) toegestaan is. Dan kan je ook wel op je vingers natellen dat zo’n claim geen enkele kans gaat maken, maar goed. dat eerdere artikeltje van BN de Stem vond ik wel goed.

lisa

  HOMEPAGE  | June 10th, 2009 at 02:26 PM
lisa

Beste Connie en Frederique, ik ben ook van mening dat een aanklacht tegen RB goed zou zijn maar ik ben niet degene die dat gaat doen. Ik heb geen enkel bewijs, het zou zijn woord tegen het mijne zijn; ik heb RB veel verteld over mijn persoonlijke leven en zou niet willen dat dat naar buiten komt. En ik ben ook bang voor mijn gezin, wat dat betreft heeft de mislukte aanslag op FB direct invloed gehad op mijn moed. Er was zelfs al een interview opgenomen bij Netwerk over mijn ervaringen met RB maar door die aanslag heb ik Netwerk dringend verzocht de beelden hiervan te vernietigen.

connie

  HOMEPAGE  | June 10th, 2009 at 03:36 PM
connie

Jabir@ en Gwen@

De twee hersenspinsels – 1 van Bebelaar en 1 van E. Smeets komen nog wel een keer op tafel. Ik blijf van mening dat de tweede toch wat meer met voorbedachten rade gemaakt is , omdat je met een groep te maken hebt die je coute que coute bij elkaar moet houden. Informatie mag niet naar buiten komen. Macht kan ook verslavend werken en dat is duidelijk te merken aan de signalen.De vazallen zullen deze richtlijnen tot op de letter opvolgen en dat kan gevaarlijke gevolgen hebben.De manier waarop die aanslag gepleegd is, kan toch niet meer als echt amateuristisch worden gekenschetst. Nog even ter informatie ( misschien ten overvloede) Weski heeft “spoed Appel”aangevraagd bij de rechtbank in Den Haag , hetgeen betekent dat de zaak nu naar het Gerechtshof in Den Haag gaat. Weski houdt ons wel bezig, nu moeten we ook hier weer de boel in de gaten houden.

Lisa@ Beste Lisa, ik begrijp je heel goed en vind het uitermate moedig dat je toch van je laat horen. Jij bent niet de enige van onze “kunne”die hier moeilijkheden mee heeft. Ook hier weer kan niet genoeg benadrukt worden wat voor schade de man in kwestie onder diverse personen heeft aangericht. Dat is ook een aspect aan die hele zaak in Hoeven die ver onderbelicht is , maar daarom zeker niet onbelangrijk. Ik heb met je te doen en hoop dat je door kunt gaan met het ontmaskeren van een groepje mensen, die heel wat personen in hun ban hebben. Ze zullen natuurlijk weer zeggen: “Ja ze willen het zelf , omdat de buitenwereld alleen maar slecht is,bovendien hebben niet alleen zijzelf maar ook de kinderen het fantastisch in de compound. Wij buitenstaanders weten inmiddels al lange tijd dat het niet zo is.

c.r

  HOMEPAGE  | June 10th, 2009 at 10:39 PM
c.r

Beste Lisa,

Jouw reactie komt mij zeer bekend voor, namelijk hetgeen tijdens de middernachtelijke coaching aan huis bij mijn dochter heeft plaatsgevonden. Haar toenmalige vriend/partner moest er voor zorgen tijdens de coaching na 1 uur snachts niet thuis te zijn, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de breuk tussen hen en het uiteindelijk verhuizen van mijn enige dochter en haar jongste kind naar Hoeven, met achterlating van haar twee zonen. Er is geen kontakt met hen. Het uitgebreide persoonlijke leven van mijn dochter dat aan RB moest worden verteld wordt uiteindelijk verdraaid en gedramatiseerd om dit uiteindelijk naar de familie(s) te sturen (inclusief de bekende bedreigingen), teineinde een wig te veroorzaken tussen de transformanten en hun bloedeigen familie. Mijn hele verhaal met vele details stond op spraakloos, waarna wederom op spraakloos een reactie vanuit de orde werd geplaatst met verdraaide en gedramatiseerde stukken van haar levensverhaal. Inmiddels weten velen dat dit één van taktieken zijn die bij de orde worden gebruikt.

Jabir

  HOMEPAGE  | June 11th, 2009 at 10:05 AM
Jabir

@Lisa: als je wilt heb je de mogelijkheid om hier je verhaal te doen natuurlijk en je kunt je tekst anonimiseren.

Jij was toch nooit bij de transformanten, maar had toch al contact met Baart voor hij zijn sekte oprichtte? Hoe zou je zijn ‘coachingmethodiek’ willen omschrijven en hoe kan het heilloze plan eruit ontstaan zijn om daar een ‘religie’ op te baseren? Veel meer dan wat oppervlakkig geherkauwde en verkeerd begrepen Oprah Winfrey/ Eckhart Tolle clichés zijn het toch verder niet? ik heb de Transformanten op een hoop kunnen betrappen, maar niet op diepgang.

Was je onder de indruk van hem? Ik hoor van iedereen dat hij zo ‘charismatisch’ is, maar op foto’s die ik zag vond ik hem eerder potsierlijk overkomen, te dik en met kraaloogjes. Hoe kan het dat alle vrouwen wild zijn voor iemand die schijnbaar het stadium van verwend enig kind nooit te boven gekomen is? Wat is er zo aantrekkelijk aan hem? Is het zo dat hij elke vrouw probeerde te verleiden die hij ehhm ‘coachte’? Wat is er van waar dat hij psycholoog zou zijn? Ik begrijp dat hij zich baseert op een Amerikaans diploma, maar heb al vaak ook de suggestie gehoord, dat dit vals is, dat hij die papieren van een ‘papermill’ heeft. Is dat waar?

Ik begreep dat je al contact met Baart had zelfs voor de compound er was? Volgens mij is het een verkeerd signaal als intimiderend gedrag van de transformanten beloond wordt en mensen zich het zwijgen laten opleggen. Ik zou je verhaal in ieder geval graag willen vernemen, want het is wel degelijk een interessant puzzelstukje.

Jabir

  HOMEPAGE  | June 11th, 2009 at 10:39 AM
Jabir

@connie: dat hun samenzweringstheorie niet klopt is me natuurlijk duidelijk, want ze beschuldigden mij daar deel van uit te maken, terwijl dat onjuist is. Ik vind het een belangrijke vraag of het gevoel van dreiging dat de transformanten ondervonden van Bebelaar realistisch was, of gebaseerd op sektarische vijandsbeelden die ze er toch al op nahielden. Het kan natuurlijk best zijn dat als iemand iets heftigs schrijft, dat iemand anders daarvan schrikt en gekke dingen gaat doen. Of is dat een mistgordijn om te verhullen dat het eigenlijk over iets heel anders gaat?

Kan het werkelijke motief bij Bebelaar’s behandeling van Ingrid K gevonden worden? Het is bekend dat de onlangs vrijgelaten Patrick van G. iets had met Ingrid K.en dat slachtofferschap ruim baan gegeven wordt. Misschien dat ze zich om die reden zelfs wel ‘ridderlijk’ en gerechtvaardigd in hun handelen voelen.

Maar welke van de twee is het? Waar het mij vooral om gaat, is dat het twee theorieën zijn die nu in de rechtszaak dwars door elkaar lopen.

Floor

  HOMEPAGE  | June 11th, 2009 at 11:41 AM
Floor

Ik begrijp de interesse in het “plan van aanpak” van FB en het “Transformeren in de praktijk” van ES. Ik ben alleen bang dat we daar geen antwoorden uit gaan krijgen.

Wat ik persoonlijk veel interessanter vind is hoe deze hele geschiedenis ooit is begonnen en heeft kunnen uitgroeien tot wat het nu is. Ik ben ervan overtuigd dat hier de afgelopen 9 maanden veel over gesproken is tussen de betrokkenen (inclusief verdachten) en OM / advocatuur. Ik hoor er weinig/niets over terug.

Volgens mij is er ooit een lijntje ontstaan tussen FB en RB (misschien wel n.a.v. zieke werknemers die weer gezond gecoacht moesten worden) ten tijde van FB’s leidinggevende functie bij een automatiseerder. De resultaten daarvan waren goed, wat geleid heeft tot een situatie waarbij RB de medewerkers van FB (eerst een paar, daarna meer) is gaan coachen (persoonlijke coaching voor automatiseerders tijdens de jaren 90 en begin 00 was eerder regel dan uitzondering; zeker in de wereld van de projectmanagers en consultants).

Eén van de zaken die de heren zo op het oog met elkaar gemeen hadden, was een zekere vrijgevochtenheid in de wijze waarop zij hun persoonlijke liefdesleven hadden ingericht. Dat leek trouwens wel op compleet wederzijds/veelzijds goedkeuren gebaseerd te zijn; voor zover ik dat bij de verschillende betrokkenen heb kunnen bespeuren (ja, ook ik was daar nieuwsgierig naar).

Korte zijsprong: ik heb in die tijd FB leren kennen (was één van de medewerkers van de betreffende automatiseerder) en tevens diens toenmalige partner (nu onderdeel van de odt). Het is daarom dat ik werkelijk geen snars begrijp van de aantijgingen van FB’s ex-partner over onderdrukking / mishandeling en wat voor een onzin nog meer. Uiteraard heb ik slechts een gedeelten van hun relatie meegemaakt en zal mijn verhaal “in court” geen hout snijden; maar ik ben zelden zo volslagen verbijsterd geweest als toen die verhalen op verschillende blogs naar boven dreven.

Dit coachen van de medewerkers (lees: de op de persoon gerichte aandacht die werd ontvangen van RB) in combinatie met de managementstijl van FB (en de zorg voor “zijn” medewerkers die hij daarin mijn inziens uitstraalde) hebben de toenmalige afdeling geen windeieren gelegd. Relatief snel was het een goed draaiende afdeling (veel opdrachten, weinig uitval, medewerkers die goed in hun vel zaten).

Uiteraard gold dit niet voor iedereen en er zijn genoeg mensen geweest die geen gebruik hebben gemaakt van de diensten van RB. Ik ben ervan overtuigd dat er toen al de eerste signalen zijn geweest van medewerkers die zich niet prettig voelde bij de grote hoeveelheid aandacht die richting het coachings-traject ging. Sommige van ons voelen zich nu eenmaal prima bij de Derek Ogilvie’s van deze wereld, anderen niet.

Langzaam aan is er vervolgens onder de medewerkers die wél door RB gecoacht werden een groep ontstaan die volledig in de leer van RB meeging en een groep die graag gecoacht wilde worden, maar die geen behoefte had aan alles wat er vervolgens “bij” kwam (het Christelijk erfgoed, de strijd tussen zwart en wit, de zielenreis, ed.). Zo zat de afdeling met drie “stromingen” medewerkers “opgescheept”: zij die niet bij RB op gesprek gingen (en van hieruit werden sommige stemmen steeds luider een anti-stem), zij die wel bij RB op gesprek gingen en de hardcore adepten.

Dat zoiets niet lang goed kan gaan en uiteindelijk (met nog een aantal andere factoren) leidt tot het einde van een afdeling is niet zo heel gek.

Dan ontstaat dus de situatie dat FB “zijn” afdeling uit elkaar ziet vallen en zijn positie bij de automatiseerder moet opgeven. Voor mij word het dan een tijd volledig ondoorzichtig; de afdeling heeft een andere/nieuwe vorm gekregen met ander management en ook RB moest het veld ruimen.

Een aantal medewerkers van de afdeling gaat vervolgens buiten werkuren op persoonlijke titel met de coaching van RB door. Dan ontstaat de odt. Ik ben daar niet (nooit) bijgeweest en weet niets van het eigenlijke ontstaansproces. Wel weet ik dat een aantal van de hardcore adepten (eigenlijk een onvriendelijke benaming) vanaf het begin bij de odt betrokken is geweest.

Als ik mij probeer te verplaatsen in FB, dan zie ik de teloorgang van een afdeling; medewerkers die zich overgeven aan een coach; een coach die een profeet wordt; medewerkers die als mens nadrukkelijk veranderen (“een completer mens worden”, zal men zeggen vanuit de odt // “veranderd in brainwashed sheep” zullen andere zeggen . . . ik weet niet wat de waarheid is); plus een partner die wél doorgaat met coaching, terwijl hij zelf langzaam maar zeer zeker geen contact meer heeft met RB.

Dan wordt het voor een hele lange tijd stil. Volgens mij is het feit dat RB’s ex partnet wél kiest voor RB en de odt, terwijl FB dat niet doet, de eigenlijke aanleiding voor hun breuk. Voor zover ik heb kunnen constateren is het leven daarna gewoon doorgegaan en heeft een ieder de draad weer opgepakt . . . los van elkaar, zonder in elkaar’s vaarwater te zitten. Totdat op Spraakloos de berichtjes beginnen binnen te druppelen en allerlei mensen die vinden onheus bejegent te zijn door de odt in de mail klimmen. Dan wordt het augustus 2008.

Stel nu eens dat FB bij die mensen hoort die (op basis van zijn eerdere ervaringen) snel in de gaten hadden dat er misschien toch wel wat vraagtekens te plaatsten waren bij het hele gebeuren rondom de odt. Vervolgens is voor de hele wereld op het net te lezen hoe voor- en tegenstanders over elkaar heen buitelen. Als er al een “plan van aanpak” bestaat, lijk het mij dat dit in deze periode geschreven is. Dat is wat projectmanagers/consultants doen als ze hun gedachten proberen te ordenen; dan schrijven ze een plan.

Zaken als het plan van RB en de transformanten instructies van ES moeten volgens mij in dit soort licht gezien worden. Bekijk je zit soort zaken zonder context (en niet gezegd dat ik nu zo’n heldere context schets) dan schrik je je waarschijnlijk dood over de inhoud; plaatst het in zijn context en het blijft waarschijnlijk verwerpelijk . . . maar wordt dan wel een stuk begrijpelijker.

Floor

  HOMEPAGE  | June 11th, 2009 at 12:32 PM
Floor

Sorry lezers, maar ik gooi in de laatste drie alinea’s van bovenstaand stuk wat afkortingen (FB versus RB) door elkaar.

Voor alle zekerheid: - 3 alinea’s voor het einde, 1e zin: RB’s ex moet zijn FB’s ex. - laatste alinea, 1e zin: plan van RB, moet zijn plan van FB.

Jabir

  HOMEPAGE  | June 11th, 2009 at 01:16 PM
Jabir

Goed verhaal! Ik moet er nog even over nadenken en zit nu te werken, kom er vanavond uitgebreid op terug. Prominent in de startperiode lijkt ook wel een advocatenkantoor te zijn los van dat IT bedrijf.

Frederique

  HOMEPAGE  | June 11th, 2009 at 01:17 PM
Frederique

@Jabir, de vraag wat vrouwen toch in R.B. zien (alhoewel ook mannen R.B. asl charismatisch hebben omschreven) heeft volgens mij te maken met het feit dat hij zich als zeer begripvol opstelt, en m.n. de vrouwen het gevoel geeft er voor hun te zijn.

Hij geeft, wat sommige vrouwen misschien missen, m.n. in het begin, veel aandacht, en een meer dan geillig oor! Het ,,verslavende,, hieraan sluipt er dan vanzelf wel in. Daarna begint de ellende pas. En het feit dat hij de eventuele lastige periodes uit het leven van deze vrouwen,weet te ,,ontmaskeren,, is een gave op zich. Maar, die helaas verkeerd en met slechte bedoelingen gebruikt is! Dit alles proef ik zo een beetje uit alle verhalen die het laatste jaar beetje bij beetje op het web zijn verschenen. @Lisa, heel begrijpelijk, en evengoed onverteerbaar dat in Hoeven nu mannen zitten te grijnzen en denken: ha ha heb ze allemaal bij de ballen! Alleen al om deze, niet te verdragen gedachte, moeten wij doorgaan met te proberen m.n. R.B.en een paar van zijn discipelen, met geldige en gerechtelijke stappen te ,,ontmaskeren,,

Floor

  HOMEPAGE  | June 11th, 2009 at 02:08 PM
Floor

Jabir,

Ik weet niets van een advocatenbureau dat bij de opstartperiode van de odt betrokken is geweest; maakt wel weer nieuwsgierig.

Kijk uit naar je reactie en vind het vervelend dat ik (ook hier niet) alles kan schrijven zoals ik het zou willen. Ik merk bij mezelf en anderen een grote terughoudendheid om die zaken op te schrijven die door vriendjes binnen de odt te herleiden zijn naar jou, als auteur. De angst om het slachtoffer te worden van een geleid projectiel ziet er toch stevig in.

Ook om die reden veel respect voor het open visier waarmee je dingen doet.

Zadan

  HOMEPAGE  | June 11th, 2009 at 02:45 PM
Zadan

@ Floor Ik heb begrepen Trenité van Doorne Rotterdam.

connie

  HOMEPAGE  | June 11th, 2009 at 05:28 PM
connie

Floor@

Een duidelijke uiteenzetting hoe het allemaal begonnen is. Inderdaad opmerkelijk dat een stel adepten tot de conclusie komen om met RB. een sekte op te zetten, aangevuld met wat andere personen uit dat advocaten kantoor.

Zadan@ Ik denk dat je er niet naast zit. Hier schijnen ook zaken te hebben plaats gevonden, zoals Floor zo duidelijk wist weer te geven bij die andere organisatie.

Frederique@ Je beschrijving komt overeen met verhalen die je reglmatig kan terugvinden bij sekten en bewegingen die het niet zo nauw nemen met de integere gevoelens van mensen. Die er op uit zijn om een hoeveelheid slachtoffers te recruteren om daar je bizarre ideeën op bot te vieren.De zwakke momenten uit te buiten om ze vervolgens in geestelijke verwarring achter te laten. En ook nog om daar vervolgens nog van te genieten en disrespect te tonen voor de medemens.

Jabir@

Jij hebt indertijd de link gelegd tussen de OdT en Melchers. Kun je daar nog iets nader op ingaan?

lisa

  HOMEPAGE  | June 11th, 2009 at 06:05 PM
lisa

Ik heb contact gehad met RB nog voordat hij met de Orde begonnen is. Hij werkte toen als coach bij het automatiseerdersbedrijf waar Floor ook over spreekt. Daar ken ik FB ook van. Het personeel wat door Robert (in die tijd had hij geen achternaam) werd gecoacht was werkelijk lyrisch, hij werd opgehemeld en het was moeilijk in die tijd iets kritisch over hem te zeggen. Kritiek stond gelijk met niet durven te veranderen, niet open durven te staan, niet de mogelijkheden die Robert aanreikte durven te gebruiken, nog niet zover in ontwikkeling te zijn dat je de stap kon zetten. Alle kritiek werd altijd terug op je eigen bord gelegd.Robert was de profeet,de almachtige, de ziener,hij had het beste met je voor.Er hing een soort aureool over hem, niemand die er ook maar iets van zei als je bijvoorbeeld 2 uur op hem had moeten wachten. Hij stond boven iedereen. Ik kwam bij Robert omdat ik me al jaren niet goed voelde. En idd Frederique, ik kreeg alle aandacht, hij was er helemaal voor mij, ik hoefde het niet meer alleen te doen en ik ben er met 2 grote voeten ingetrapt. Wat voelde ik me belangrijk en gewaardeerd en geliefd. Fantastisch gevoel na zoveel jaar ellende.Charismatisch ja, aantrekkelijk nee. Hij wist me te raken met zijn woorden, ik had het idee de verlosser op aarde gevonden te hebben, ik viel als een blok. Dat die verlosser me ook wilde zoenen, zag ik als een onderdeel van de therapie, ik dacht dat het nodig was om bij mijn kern te komen, blablablabla. Alle aandacht en begrip werkte idd verslavend. Lang verhaal kort verhaal, na 5 maanden wekelijks gesprekken met hem te hebben gehad (idd midden in de nacht op het kantoor van de automatiseerder of bij de grafkisten fabriek)ben ik gestopt. Hij was voor mij volledig van zijn voetstuk gevallen (waar niet alleen ik hem opgezet had maar ook iedereen in zijn omgeving.)Zoals ik al zei, kritiek was onmogelijk en na een paar knallende ruzies zijn we uit elkaar gegaan. In die tijd heb ik Robert nooit horen praten over het oprichten van een Orde, hij woonde toen nog alleen met Marla in Etten-Leur. Ik schaam me diep dat ik Robert heb vertrouwd en hem als een goed mens heb beschouwd.Ik hoop dat hij zich ooit voor zijn handelen zal moeten verantwoorden.

Eva

  HOMEPAGE  | June 12th, 2009 at 09:30 AM
Eva

@Lisa. Mag ik vragen wat hem voor jou van zijn voetstuk heeft doen vallen?

Jabir

  HOMEPAGE  | June 12th, 2009 at 12:29 PM
Jabir

@ Floor schreef:

Het is daarom dat ik werkelijk geen snars begrijp van de aantijgingen van FB’s ex-partner over onderdrukking / mishandeling en wat voor een onzin nog meer. Uiteraard heb ik slechts een gedeelten van hun relatie meegemaakt en zal mijn verhaal “in court” geen hout snijden; maar ik ben zelden zo volslagen verbijsterd geweest als toen die verhalen op verschillende blogs naar boven dreven.

Kort na de aanslag ging Ingrid K naar het politiebureau om een verklaring af te leggen over FB. Ik heb hier de volledige verklaring liggen (waaruit ik in mijn stukje daarover citeerde) en de honden lusten er geen brood van. ik heb die verklaring trouwens van haarzelf gekregen, maar kreeg die alleen als Marla het goed vond. Ze is die verklaring bij de politie trouwens ook samen met Marla af gaan leggen. Opvallend aan Ingrid vond ik dat ze op mij overkwam als een heel angstige vrouw. Was ze dat vroeger ook al? van FB’s kant lijkt het me onverkwikkelijk als je vrouw bij een club zit die je je werk gekost heeft.

Je verhaal maakt trouwens goed duidelijk hoe de OdT zelfs uit conflict ontstaan is en hoe FB vanzelfsprekend kwaad is dat zijn afdeling opgeblazen werd. Het zal een bizarre toestand geweest zijn om ‘zielenreizen’ te gaan maken binnen een organisatie die er uiteindelijk is om centjes te verdienen. Nou snap ik waarom ze zo beknibbelden op de kerstpakketten… dat budget werd al aan charlatans uitgegeven ;-)

In die zin zat het dus al vanaf het eerste moment niet lekker tussen de Transformanten en Bebelaar, verklaart althans de enorme paranoia van de transformanten.

Grappig dat je dat ‘zwart/wit’ denken van de transformanten noemt. Ik ben inderdaad weinig grijstinten in hun beleving tegengekomen en vanuit zo’n manier van denken radicaliseer je natuurlijk ook heel makkelijk.

Maar zijn beide partijen niet in een soort van wederzijdse spiraal terechtgekomen, die dus uiteindelijk in deze aanslag escaleerde? Las vanochtend dit artikel over ‘politiek manicheisme’, wat zo als volgt omschreven wordt:

Manicheism This ancient heresy divides all of reality in two: Absolute Good and Absolute Evil. The Christian church rejected Manicheism as heretical many centuries ago. But on the day after 9/11, the President first stated the position he would continue to maintain: “This will be a monumental struggle of good versus evil, but good will prevail.” Later Bush defined his enemies as the “axis of evil,” a term that is theologically and morally loaded.

Given that state of sublime innocence in his own country, like Adam and Eve in paradise, Bush can muster only one explanation for the terrorists’ hatred of his nation: “There are people who hate freedom.” In other words, they are so evil that they abhor the good because it is good. (But if the terrorists hate freedom, why have they not attacked Canada, which in some respects is more democratic than the United States? Why is there not the same hatred for Switzerland, Holland or Costa Rica?)

Jabir

  HOMEPAGE  | June 12th, 2009 at 12:43 PM
Jabir

@connie: wat ik weet is dat Marla en Melchers elkaar tegenkwamen bij die uitzending van ‘de leugen regeert’ en dat Marla de mogelijkheid aan het verkennen was haar juridische kosten door zijn stichting te laten vergoeden, omdat ze zelf problemen had met haar rechtsbijstandsverzekering. Melchers begon een stichting om mensen te helpen die belasterd werden in de pers, werd allemaal gisteren bij Knevel & vd Brink nog eens doorgenomen. Overigens is dit dezelfde stichting die ook Volkert van der Graaf financieel bijstaat.

Wat de uitkomst van Marla’s actie was is me onbekend, maar het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. In die zin heeft ze misschien wel een financieel belang in het benoemen als ‘hetze / haatcampagne’, want als het om een ordinair misdrijf blijkt te gaan is de verdediging misschien wel wat lastiger te financieren. Maar dan speculeer ik natuurlijk.

Jabir

  HOMEPAGE  | June 12th, 2009 at 12:46 PM
Jabir

@lisa: manipuleert RB mensen met hun behoefte aan bevestiging?

Sjonnie

  HOMEPAGE  | June 12th, 2009 at 01:40 PM
Sjonnie

Mijn mening is: De orde barst van het geld, anders zouden ze sowieso die Weski niet kunnen betalen. Op Spraakloos werden toen een aantal BV’s en stichtingen op naam van RB op een rijtje gezet. Daarnaast heeft de orde meer dan 60 leden waar aardig wat centjes aan verdiend wordt. De orde stelt alles in het werk om overal hun financiele slag te slaan. Op de site was te lezen dat niet alleen rectificatie werd geeist bij diverse personen, maar ook financiele genoegdoening wegens smaad en laster. Het is dus niet verwonderlijk dat er zal worden geprobreed als z.g. christelijke organisatie financiele steun te zoeken bij onder andere de Melchers stichting.

connie

  HOMEPAGE  | June 12th, 2009 at 08:59 PM
connie

Jabir@ Bedankt voor de informatie m.b.t. Melchers.

Als jij zegt dat de honden geen brood lusten van de verklaring die Ingrid K. bij de politie heeft afgelegd, verbaast mij dat helemaal niet. De meest grove verwensingen worden mensen, die buiten de compound leven, toegedicht.

Mensen worden afgeschilderd als onbetrouwbaar , verraders etc. Je maag draait om als je die brieven leest die naar familieleden worden gestuurd. Een ex-transformant heeft indertijd verklaard dat hij deelgenoot was van de redactie die dit soort brieven schreef. Dit was standing instruction , totdat de transformant genoeg geïndoctrineerd was om zelf dit soort bizarre informatie naar buiten te sturen.

Natuurlijk heeft Marla de hand gehad in al die verklaringen die bij de politie werden afgelegd. Opmerkelijk is dat er geen vervolg kwam, m.a.w. ze werden geseponeerd. Je denkt goed uit te zijn met de politie, maar als mensen niet willen getuigen omdat ze geen zin hebben en of bang zijn , dan wordt nauwelijks aandacht aan een klacht besteed. Je kreeg een gegeven moment de indruk dat er zoveel werden ingediend, dat de politie al bij voorbaat dacht: oh , daar heb je ze weer. Jabir@ als de brieven/aanklachten van de transformanten niet zo smerig zijn als ze zijn , dan zou je serieus moeten denken dat er werkelijk iets mis is met de transformanten. Dan is de tijd aangebroken om je zorgen te maken.

Het is helaas de huisstijl en ze zijn er nog trots op ook.

karel

  HOMEPAGE  | June 13th, 2009 at 08:19 AM
karel

Maar het is niet alleen de politie ! Mij is ter ore gekomen, dat een rechter te Breda tot een voorlopige bezoekregeling voor JvH heeft besloten: hij mag zijn kinderen, die in de compound wonen met zijn ex, ONDER BEGELEIDING VAN ZIJN EX, 3 UUR PER 3 WEKEN ZIEN!!!!Dit kan toch niet waar zijn ????

sjonnie

  HOMEPAGE  | June 13th, 2009 at 12:08 PM
sjonnie

Zou de leiding van de orde dit werkelijk toestaan?? Zouden overige families en vrienden hun dierbaren en/of kennissen ook in de compount mogen bezoeken? Lijkt me sterk. De buitenwereld wordt toch als slecht beschouwd. Men vreest toch voor slechte beinvloeding?

Karel

  HOMEPAGE  | June 13th, 2009 at 01:35 PM
Karel

Nee, buiten de compound! Ze komen voor die drie uur naar de vader. Vakanties? Nee hoor!

sjonnie

  HOMEPAGE  | June 13th, 2009 at 02:10 PM
sjonnie

oh, nou dan zal er vast en zeker behalve de moeder een mede-transformant meegaan om een oogje in het zeil te houden, één van de gedragskontroletechnieken, toch!!

lisa

  HOMEPAGE  | June 13th, 2009 at 03:44 PM
lisa

@Eva, je vraagt wat ertoe heeft geleid dat RB van zijn voetstuk afgevallen is voor mij. Het allerbelangrijkste was zijn oneerlijkheid. Toen ik besefte dat het niet de bedoeling was dat het “zoenen” van ons naar buiten kwam, dat het geheim moest blijven voor iedereen inclusief Marla,mijn man en mijn vriendinnen, was ik enorm verbaasd. Misschien ontzettend naïef maar bij mij staat eerlijkheid bovenaan en ik kon niet begrijpen dat een man, die sprak uit de naam van de heer, zo makkelijk met de waarheid om kon springen. Daarnaast gaf hij aan niet vies te zijn van geweld. Hij heeft me verhalen verteld van zijn motorclub van vroeger die zonder enige aanleiding zinloos geweld gebruikte. Hij vond dit volkomen normaal. Volgens zijn zeggen begeleidde hij ook verslaafden die hij meenam naar het bos om ze vervolgens helemaal in elkaar te slaan als een vorm van therapie; wat er van waar is weet ik niet. Dus zijn oneerlijkheid, het gemak waarmee hij over geweld sprak en de onmogelijkheid om kritiek te geven, heeft er bij mij toe geleid dat hij van zijn voetstuk afgevallen is. Ik kan geen dingen leren van een mens die zo in het leven staat.

@Jabir, het was zeker niet zo dat RB me in alles bevestiging heeft gegeven, integendeel kan ik bijna wel zeggen. Of hij psycholoog is, weet ik niet, ik denk zelf van niet. Hij kon mij ook geen plan aangeven hoe we te werk zouden gaan of hoe lang de gesprekken zouden duren.Hij kon mij alleen zeggen dat ik een psychose zou krijgen als ik geen hulp van hem zou ontvangen.

Frederique

  HOMEPAGE  | June 16th, 2009 at 11:23 AM
Frederique

Karel@, het kan natuurlijk zo zijn dat de rechter denkt dat de kinderen beter af zijn bij de OdT, zij weten tenslotte deze beweging als vredelievend en christelijk te verkopen ! En wat te denken van een bedrijf als Bubbeldebub, die allemaal goede dingen voor kinderen bedenkt? Ook die is binnen handbereid! Hiermee wil ik dus een beetje de spot drijven met deze rechter, maar helemaal gezwets is dit waarschijnlijk toch niet.

Lisa@, het geheim blijven van jullie gezoen, zag je als een oneerlijkheid, naar wie, naar jou of naar Marla? Want gezien de huidige situatie aan het Rasopark, zou het mij verbazen als Marla van al deze ,,slippertjes,, van Robert niet op de hoogte is, zelfs hier een beslissende rol in speelt! Zij zijn echter heel slim in het manipuleren van mensen, dus de meeste hebben dit soort dingen (helaas) niet of te laat door.

Eva

  HOMEPAGE  | June 17th, 2009 at 04:41 PM
Eva

Lisa, dank je voor je antwoord. Gelukkig heb jij een gezonde reality check en heb je hem snel voor jezelf kunnen ontmaskeren. Nare man als ik dat zo hoor. Had op de een of andere manier nog een beeld van hem voor ogen van een zeer idealistische in wezen lieve man, wiens ideeën door anderen zijn misbruikt.Jouw verhaal geeft een ander beeld.

sjonnie

  HOMEPAGE  | June 19th, 2009 at 03:54 PM
sjonnie

Heel Nederland is in shock naar aanleiding van de omvangrijke ontuchtzaak tegen zwemleraar Benno L. Autoriteiten/Justitie zijn eveneens geschokt en stellen een diepgaand onderzoek in. Ik vraag mij af wat veel erger is: ontuchtzaak of het intimideren, manipuleren, indoctrineren en misbruik van eveneens onschuldigen.

connie

  HOMEPAGE  | June 19th, 2009 at 08:40 PM
connie

Sionnie@

Je vraag is zeer legitiem. Beide abjecte zaken verdienen veel aandacht, het probleem is echter dat in het geval A. er politiek gewin te behalen is , terwijl in geval B. de politiek nog niet zo ver is om dit afkeurenswaardige gebeuren bij de horens te pakken. De politiek is zeer hardnekkig en voornamelijk uit op eigen gewin, dan dat ze de ernst van sommige zaken onderkennen. Zij, de politici, komen dan weer met de overbekende cliché’s van vrijheid van dit en dat , terwijl die vrijheden dagelijks met de voeten getreden worden. Daarom komen nog zo veel daders weg met flut taakstraffen, en wordt de rechtsstaat geweld aangedaan. Helemaal mee eens dat in beide gevallen , dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen en die veel geestelijk leed veroorzaakt hebben. Laat daar geen misverstand over bestaan!

connie

  HOMEPAGE  | August 10th, 2009 at 02:05 PM
connie

Nog even terugkomend op het hele gebeuren in Hoeven. Na de aanslag op de zakenman in Rotterdam , met een mogelijke betrokkenheid van de Orde der Transformanten, kan je de beweging wel plaatsen in de categorie:”omstreden religieuze beweging”. Een leiding die zich omringd heeft met ultraloyale, volledig geïndoctrineerde volgelingen.Een club derhalve die zo langzamerhand het imago van een geheimzinnige , militante beweging begint te krijgen, waarbij geen enkele tegenspraak geduld wordt. De, ondergedoken, leider moet indertijd de potentiële slachtoffers hebben binnengehaald door bewust te letten op uiterlijke aanwijzingen van kwetsbaarheid van personen. Lichamelijke zwakten en geestelijke onzekerheden, vormen een gemakkelijke prooi voor diegene die daar bewust op uit is.Macht willen zij uitoefenen op hun slachtoffers, waarbij vaak handelingen gebeuren om hen te vernederen en aan zich te onderwerpen.

Het is jammer dat de nederlandse wet het tot op dit ogenblik nog onmogelijk maakt om kerkgenootschappen te verbieden.De vraag is echter of deze positie nog houdbaar is, nu we toch aardig wat ervaringen hebben opgedaan over sekten, of eufemistisch: “religieuze bewegingen”? Als een sekte een zeer vergaande controle heeft over het dagelijks leven van de volgelingen, is er wel degelijk sprake van een probleem. Een degelijk feitelijk onderzoek zou dan in werking kunnen worden gesteld om een afweging te maken voor een nadere aanpassing van wetgeving. Van een mentale manipulatie is sprake als iemand onder herhaalde, zware druk anders gaat oordelen ‘waardoor deze zichzelf in zijn daden of zijn afzien van handelen ernstige schade toebrengt’. Dit soort gedrag is wel degelijk vastgesteld door betrokkenen. Door de voortdurende psychische dwang die in de groep wordt uitgeoefend, zou mij het niet verbazen indien leden van de groep, waaronder kinderen, hiervan schade ondervinden. Familieleden hebben ervaren dat er wel degelijk schade wordt aangericht en dat het ultieme doel is om afvalligen echt kapot te maken. Of die mensen aanvankelijk vrijwillig voor die sekte hebben gekozen, doet er niet toe. Afwijkende meningen worden in sessies met dwang, sociale groepsdruk, indoctrinatie, intimidatie en straffen bestreden. Duidelijk wordt ingeprent dat er een kwade buitenwereld is ( matrix) en dat de sekte de locatie is waar alles klopt. Alles, ook hier, draait in eerste instantie om een goeroe, die gebruik maakt van wat bizarre ideeën groepsgesprekken , waarbij …..misbruik, vooral ook door de goeroe, vrijwel als regel gelden. Het zou mij ook niets verbazen dat binnen een dergelijke gemeenschap, de wil van de goeroe wet is en dat zelfs de kinderen hier wel eens in het nadeel zouden kunnen zijn. Kortom het wordt wel eens tijd dat er een meldpunt komt, waar gedupeerden/slachtoffers van een sekte zich kunnen melden! Dit zou zeker geen overbodige luxe zijn, temeer omdat de zaken die naar buiten komen nog maar het topje van de ijsberg zijn. Angst is zo dominant aanwezig bij de slachtoffers dat er nauwelijks aangifte gedaan wordt. Wij hebben wel allerlei meldpunten zoals daar zijn: discriminatie, huiselijk geweld etc., maar deze over de sekten ontbreekt nog en daar moet een lans voor gebroken worden!!

Jabir

  HOMEPAGE  | August 11th, 2009 at 09:36 AM
Jabir

@connie: heb ik je toestemming dat laatste reaguursel als artikel toe te voegen? Ik vind ‘m sterk :-)

connie

  HOMEPAGE  | August 11th, 2009 at 02:01 PM
connie

Jabir@

Dit is wat wij de afgelopen periode ervaren hebben n.l. een situatie die je niemand toewenst en die alleen maar kan ontstaan door voortdurend de mind te controleren. Dit gedrag is eigentijds aan sekten en vertoont een gelijksoortig gedrag om onmiddellijk een advocaat in de arm te nemen om lieden, die een hen onwelgevallige mening ventileren, de mond te snoeren. Ook hier een een vorm van intimidatie, dit keer van buitenaf. Neem dit maar rustig over.

Eugene

  HOMEPAGE  | August 18th, 2009 at 10:48 PM
Eugene

Een tip van een jurist is dat alle gedupeerde families één advocaat ter hand nemen. Je hebt dan meer kans van slagen. Er was een site of liever gezegd een mail-adres waar alle gedupeerde families hun ervaringen konden delen. Diverse sites met waargebeurde verhalen van vrienden, kennissen en families van de slachtoffers in Hoeven zijn door middel van bedreigingen uit de lucht gehaald. Misschien dat via deze site of via Jabir of een site voor lotgenoten, de gedupeerde families kunnen worden opgeroepen om dan gezamenlijk een goede advocaat te benaderen. Het kan toch niet zo zijn dat deze orde der transformanten gewoon hun gang kunnen blijven gaan na de vrijlating van de vermoedelijke daders!

jabir

  HOMEPAGE  | August 19th, 2009 at 01:24 PM
jabir

Hoi Eugene,

Ik neem het met alle vormen van genoegen op me om die verhalen hier te plaatsen. Gegeven de juridische intimidatie die gaande is, moet ik dat wel op een goeie manier doen. Als mensen verslag doen van hun ervaringen, is het belangrijk dat ze uit eigen waarneming en op persoonlijke titel spreken.

Ook wil ik graag de ruimte bieden aan transformanten om hun perspectief te geven op het hele verhaal, als ze het aandurven om eens met open vizier te spelen en misschien wel zaken in dialoog op te lossen.

Als ze daar geen gebruik van maken is dat prima, maar moeten ze achteraf niet huillie doen

connie

  HOMEPAGE  | August 21st, 2009 at 07:49 PM
connie

Eugene!

Helemaal mee eens, Eugene. Eeen gezamelijke actie tot aanpak van die club zou, met behulp van betrokkenen , best wel eens tot resultaten kunnen leiden. De chantage- en intimidatie praktijken van sekten op zowel leden van een groep als uittreders , is niet te onderschatten . Een zekere schroom maakt zich derhalve meester bij de gedupeerden om tot actie over te gaan. Toch is jouw suggestie het overwegen waard. Ik heb het voor onmogelijk gehouden dat men zich zo laat beïnvloeden door een stel lieden, die zogenaamd het beste met je voor hebben. De nasleep van een dergelijke ervaring leert ons dat je nog jaren last hebt van die periode.Een dergelijke gang van zaken is niet te tolereren, maar zoals ik al vaker heb weergegeven , is de angst voor represailles dermate overheersend , dat afgezien wordt van verdere acties. Dat is nou ook precies een onderdeel van de strategie van een sekte. Of je nu kijkt naar de jones sekte, omnicum. etc, ze hanteren dezelfde abjecte technieken van intimidatie en angst inboezemen. Bovendien aarzelen ze , de leiders van deze bewegingen, niet om familieleden te gijzelen om zodoende hun wil te kunnen opleggen. En als er dan wat van gezegd wordt, neemt men onmiddellijk zijn toevlucht tot een advocaat om een intimiderend bericht te doen uitgaan. Omdat kennelijk het gevoel voor fantasie ontbreekt, maakt men bij de sekten gebruik van de standaard procedures: degenen die het niet eens zijn , de mond te snoeren. Maar Eugene, het is zeker de moeite waard om een poging te wagen!

Jabir

  HOMEPAGE  | August 22nd, 2009 at 08:14 AM
Jabir

Het is de strategie van de transformanten om zulke initiatieven te onderbreken, door heel hard te roepen dat het een hetze en een complot is en dat niet de slachtoffers, maar zij juist heel zielig zijn. Ik denk dat de kans op ‘maatregelen’ van transformante zijde nihil is, want daarvoor wordt nu teveel naar ze gekeken. Juridisch ben ik degene die aansprakelijk is voor wat er hier op de site gebeurt, dus ook in dat opzicht hoeft niemand wat te vrezen.

Overigens ben ik helemaal niet bang voor ze, vind ik ze te lachwekkend voor. Maar mensen die dat wel zijn kunnen natuurlijk altijd hun dingen anoniem kwijt op troebelwater.

Ik wil graag meehelpen met de gezamenlijke zoektocht naar een advocaat, want die intimidatie moet ergens stoppen. Wat volgens mij van belang is, is dat we al die gestoorde dreigbrieven van Weski hier op de site weten te bundelen, zodat we een goed beeld hebben bij de omvang van die “aktie”.

connie

  HOMEPAGE  | August 25th, 2009 at 03:42 PM
connie

Jabir@

Het is te prijzen dat je je wilt inzetten voor degenen die nog kampen met de naweeën van een al dan niet vrijwillig verblijf in de sekte in Hoeven. Het is eenvoudigweg niet te tolereren dat een dergelijk instituut zich zo manifest etaleert in de nederlandse samenleving. Wij , de niet transformanten, worden verondersteld alle indoctrinatie technieken maar in de religieuze context te zien, terwijl wij heel goed weten wat er zich in de boezem van de compound al dan niet plaatsvindt. De voortdurende intimidatie en onrechtmatige beïnvloeding moeten alleen maar als resultaat opleveren dat men een gewillig slachtoffer wordt , dat als een getemd dier alle instructies opvolgt.

Het probleem is ook niet dat er geen gematigde volgelingen zijn binnen de OdT, maar dat de leiding van deze sekte ideeën uitdragen die niet gematigd zijn. Het venijn zit ook hierin dat men probeert twee gezichten te laten zien: één waarin men zogenaamd tegemoetkomt aan transparantie en begrip voor uittreders en dat alles bespreekbaar is. Echter in werkelijkheid duldt men geen enkele tegenspraak en ziet men de uittreders opeens als onbetrouwbare lieden, die men het leven zuur moet maken. Dat ze hiervoor technieken hanteren die schuren tegen criminaliteit is inmiddels wel gebleken. In dit kader is zo’n groep toch niet meer te plaatsen in de categorie: humaan en vergevingsgezind.

Dat je jezelf in een zwak moment laat overhalen om aan die ideeën van een profeet gevolg te geven is nog tot daarentoe , maar dat je ook familieleden erin laat tuinen , is toch wel zeer bedenkelijk.

Vrijheid van godsdienst is natuurlijk niet absoluut en het dient zich dan ook te conformeren aan hetgeen als toelaatbaar geacht wordt. Hier worden grenzen overschreden , die de nodige aandacht verdienen van diverse instanties als : jeugdzorg, justitie etc. Dit soort praktijken heeft een impact voor vele jaren, omdat men de mensen van identiteit laat veranderen waardoor het lange tijd kan duren aleer ze weer enigszins tot het “normale “leven terugkeren. Daarom Jabir@ helemaal mee eens , deze intimidatie praktijken moeten toch een keer stoppen.

Nog even ter informatie: De comparitie inzake de rechtszaak tegen : de staat en opsporing verzocht zal plaatsvinden te Den Haag op 16 /09/09 om 14.30 uur.

Jabir

  HOMEPAGE  | August 26th, 2009 at 09:59 AM
Jabir

Hoi Connie,

Ik hoop maar dat iedereen die een dreigbrief ontvangen heeft van Weski dit een beetje volgt.

Volgens mij zouden we het in stapjes aan moeten pakken. Stap een is het bundelen van de content die eerst op spraakloos.nl en wegvanpapa.nl te vinden was en het bij elkaar krijgen van alle dreigbrieven die Weski namens de transformanten rondgestuurd heeft. Nadat die dreigbrieven en ooggetuigenverslagen doorgeplaatst zijn, is het een idee om op die basis een gezamenlijke advocaat te zoeken.

Maar goed, wat moet die advocaat gaan doen? Zoals ik het zie, liggen er nu drie zaken:

1) De transformanten als hersenspoelende sekte en mogelijk criminele organisatie 2) De transformanten als partij die middels intimidatie probeeert partijen ‘het zwijgen’ op te leggen 3) De transformanten als mogelijke schuldigen van een mislukte moordaanslag.

Om het zuiver te houden, denk ik dat je die drie zaken heel strikt los van elkaar moet bekijken. Dat de inzet geen betrekking zou moeten hebben op die aanslag, maar de transformanten als criminele organisatie die mogelijk anderen grote schade berokkent. Dat is natuurlijk geen ‘hetzezaaien’. Vanzelfsprekend mochten gedupeerden van Palminvest zich ook bundelen. http://www.ontdekdubai.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=626&Itemid=1

Ex transformanten en familieleden zijn evengoed gedupeerden.

connie

  HOMEPAGE  | September 11th, 2009 at 07:56 PM
connie

Jabir@

Je hebt gelijk dat de de ex-transformanten en gedupeerde familieleden de krachten zouden moeten bundelen om eens publiekelijk aan de kaak te stellen welke methodieken gehanteerd worden in de sekte te Hoeven. Godsdienstige indoctrinatie vertroebelt de geest, vandaar de toch wel vreemdsoortige handelwijze van sommige transformanten. We hoeven maar te wijzen op de link met de aanslag te Rotterdam, om aan te geven dat zij rücksichtslos te werk kunnen gaan.

Nu de scholen weer begonnen zijn,kunnen we alleen maar hopen dat de kinderen af en toe gevrijwaard zullen worden van de strakken richtlijnen binnen de sekte. Ieder mag zijn godsdienst hebben, maar gun kinderen om zelf hun eigen keuze te maken, zonder indoctrinatie in hun jonge jaren! De gevolgen van jarenlange intimidatie en verkeerde voorstelling van zaken , kan een zeer nadelige invloed hebben op de kinderen en dat kan toch ook niet de bedoeling zijn van de transformanten.

Nog even ter info. De comparitie voor het gerechtshof in Den Haag , inzake het appel tegen de staat en het programma , Opsporing verzocht, staat geplanned voor 16 september a.s.om 14.30 uur.

artyoool

  HOMEPAGE  | September 11th, 2011 at 02:30 AM
artyoool

how many time i do not do what i want to do but do what i dont want to do

Jabir

  HOMEPAGE  | September 11th, 2011 at 09:39 AM
Jabir

@artyoool: what would you like to do?

Patrick nederveen

  HOMEPAGE  | November 6th, 2014 at 10:57 PM
Patrick nederveen

Zo ontzettend hondsbrutaal: patrick vd gulik, een van de verdachten in de julianazaak rotterdam heet ineens patrick nederveen, de nieuwe huurder van klooster graefenthal in duitsland ! Je moet maar durven…. http://www.rp-online.de/nrw/staedte/goch/graefenthal-soll-offen-sein-aid-1.2850944

Guy

  HOMEPAGE  | November 13th, 2014 at 04:26 PM
Guy

Het is wel een frappante gelijkenis, kijk even op Highford House naar de foto’s van Patrick en dan naar de foto die te vinden is op bovengenoemde site van de heer die zegt Patrick Nederveen te zijn. Wie o Wie, idee voor een nieuwe quiz? Wie kan hier licht in de duisternis brengen? Hierboven geeft de reaguurder de naam Patrick Nederveen aan, wie bent U dan?

Klaar

  HOMEPAGE  | November 19th, 2014 at 11:32 AM
Klaar

@Guy: ik ben iemand die het was opgevallen. Door de naam Patrick Nederveen te gebruiken, valt het meer op in de rechterkolom.

Reaguur maar!

In de commentaren kan je gebruik maken van 'textile'. Kijk voor de mogelijkheden op textile.thresholdstate.com

Naam (verplicht)
Email (wordt niet gepubliceerd)
Website
Reaguursel

TroebelTags


Commentaren

RSS


Recente Artikelen

RSS Artikelen